Инвестициите в търговските имоти в ЦИЕ достигат близо 13 милиарда евро през 2017 г.

X