Текущи възможности за финансиране
05.11.2018
„карго-партнер“ ЕООД отбелязва 15 години от основаването си в България
05.11.2018

Проектът Digital Cities Challenge премина към етап по разработване на Стратегията за дигитална трансформация на София

 

Столичната агенция по инвестиции продължава да координира участието на София като град в проекта Digital Cities Challenge (DCC) на Европейската комисия, целящ постигането на устойчив икономически растеж на столицата чрез интегрирането на съвременни технологии. Програмата, в която участват още над 40 града от континента, навлезе в етап на консолидация и разработване на конкретна Стратегия за дигитална трансформация на града.

 

 

Целта на програмата е да предложи висококачествени консултантски услуги на 15 европейски града и да им помогне да изградят иновационни екосистеми чрез внедряването на съвременни технологии. Поради високия интерес и общо 92 кандидатури от градове в цяла Европа, инициативата увеличи обхвата си, за да включи още 21 съюзни града, които се присъединиха към DCC със собствените си ресурси, и 6 градове-ментори, които споделят опит и най-добри практики с участващите градове. Резултатът е мрежа от над 40 града, присъединени в инициативата.

 

 

След онлайн анкета, десетки персонални интервюта и три работни срещи с ключови местни заинтересовани страни от институциите, академичните среди, IT сектора, компаниите за комунални услуги и стартъп общността, екипът ни от експерти приключи доклада за оценка на град София.

 

Ето някои от основните изводи в доклада:

Заинтересованите страни от София считат, че  ICT екосистемата на града представлява развита бизнес екосистема, съставена от компании, притежаващи високо ниво на технологична компетентност и опит, които им позволяват да предлагат богат асортимент от продукти. Секторът е силно експортно ориентиран и към момента няма достатъчен принос за модернизацията на местната икономика и градския живот. Освен това по-нататъшният растеж на самата ICT екосистема ще зависи от създаването на местен пазар и търсенето на технологични услуги, които биха дали възможност на ICT компаниите да развият местна среда за разработване и развитие на продуктите.

 

Въз основа на горните констатации Стратегията за цифрова трансформация за град София се фокусира върху интелигентния растеж, поддържан от цифровите системи –  както в екосистемите на ICT компаниите от София (от страната на предлагането), така и в други отрасли на промишлеността и услугите, които прилагат цифрови услуги за нуждите на бизнеса си (от страна на търсенето).

 

Стратегията е изготвена в сътрудничество с местни заинтересовани страни от частни и обществени организации на София. Заедно те избраха 16 оперативни цели за стратегията за цифрова трансформация на града.

 

Какво следва?

Следваща необходима стъпка е определянето на инвестиционни приоритети. През ноември тази година ще работим по набелязването и избора на няколко пилотни проекта, в които да бъде вложен ресурс за изпълнение.

Отправяме покана към заинтересованите страни от секторите ICT, транспорт, комунални услуги и градска администрация да вземат участие в специализираните работни групи и да споделят идеите си за възможни проекти, които да подкрепят София в пътя й към дигитална трансформация.

Свържете се с екипа ни, ако искате да се включите в работните групи в следващия етап на проекта. Ако искате да научите повече за проекта, можете да се свържете с Надя Султанова, началник отдел “Инвестиционен анализ” на Агенцията на имейл nadia.soultanova@investsofia.com. 

Екипът ни изказва благодарност към разрастващата се мрежа от местни заинтересовани лица и eвропейски градове, които се присъединиха към проекта.

 

X