Проектът Digital Cities Challenge премина към етап по разработване на Стратегията за дигитална трансформация на София

X