Приложението “Гражданите” отчита ръст в броя подадени сигнали от граждани и в броя на разрешените казуси

Grajdanite-Mobile-App-Sofia
X