България на 51-во място от 140 страни в Индекса за глобална конкурентоспособност на Световния икономически форум

X