Първата българска кариерна платформа за гейминг индустрията отвори врати
04.03.2020
Umni предоставя безплатен чатбот за туристическия сектор – един от най-засегнатите от COVID-19
21.03.2020

Политики, основани на доказателства: в Берлин сме, за да научим повече

 

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre) и Hertie School в Берлин стартираха обучение за изготвяне на политики, основани на доказателства (Evidence-Informed Policymaking). Представители на градове от цяла Европа, включително представители на Комитета на регионите, се събраха в Берлин на двудневен тренинг. Екипът ни беше сред участниците.

Градските управи са изправени пред все по-сложна и нарастваща политизация в процеса на разработване на градските политики. На лице е и непрекъснат процес на екстернализация, в който все по-голяма тежест имат неправителствени участници, които  заемат експертна страна при сформирането на регулациите. Анализирането на много и разнообразни факти (evidence) е изключително трудна задача, особено когато става дума за доказателства за оценка на правителствени и институционални програми и политики.

Излизайки отвъд „корелацията не доказва причинно-следствена връзка“, курсът обхвана теми като: как да правим разлика между доказателства от наблюдение (които биха могли да бъдат подвеждащи) и квазиексперименталните доказателства – вътрешна спрямо външна релевантност на доказателствата. Насоки бяха дадени и за това как да бъдат разработвани методи за оценка на въздействието на политиките. Курсът разгледа и различните инструменти за създаване на политики и изграждането на аналитичен капацитет за прилагането им.

Друга голяма тема в управленските поликити е прилагането на изкуствен интелект (AI) при създаването на нови регулации.

AI има по-бавни темпове на приемане от правителствата и институциите поради опасенията за личните данни и етиката. Но алгоритмите навлизат с все по-значима роля в области като правораздаване, образование и др. Нараства и загрижеността за сигурността. Казус са и липсата на инвестиции и квалифицирани таланти в публичната администрация. Различните подходи към възможни решения, базирани на AI като създаване на прототипи и съвместни разработки с университети и частни партньори могат да бъдат начин да се гарантира по-широкото приемане в публичния сектор на проекти, които включват прилагането на изкуствен интелект. Разгледахме няколко такива примера от проекти на Центъра за анализ на данни в Есекс (Essex Centre for Data Analytics).

***

За Съвместния изследователски център (Joint Research Centre – JRC)

Съвместният изследователски център е научното звено на Европейската комисия, което наема учени за провеждане на изследвания, на база на които да бъдат предоставяни независими препоръки и подкрепа за политиките на ЕС. JRC си сътрудничи с над 1000 организации по света и работата на центъра оказва пряко влияние върху живота на гражданите, като допринася с резултатите от изследванията си за здравословна и безопасна среда, сигурни енергийни доставки, устойчива мобилност и здраве и безопасност на потребителите.

ec.europa.eu/jrc/en

 

За Hertie School

Hertie School в Берлин е независим частен университет с преподаватели и възпитаници от 95 държави по света. Университетът е акредитиран за обучение за научна степен “доктор”. Институцията насърчава сътрудничествата в научните изследвания между студентите и преподавателите, а приетите за обучение могат да участват в международни проекти като избират измежду 30-те академични партньори на университета по цял свят. Hertie School се фокусира върху изследвания и анализ на условията, структурите и динамиката на управлението в съвременния свят.

www.hertie-school.org

 

X