Европейската инвестиционна банка ще подкрепи прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София
19.12.2019
Столичната агенция за инвестиции през 2019: кратък преглед на годината
31.12.2019

Първата ни секторна матрица: Гейминг компаниите в София

Преди три години, когато Столичната агенция за инвестиции започна дейността си, определихме 9 приоритетни за София сектора. Сред тях беше и този на творческите индустрии. 

В процеса на опознаване и проучване на състоянието на сектора стана ясно, че креативната екосистема в София е силно фрагментирана и включва над 10 доста разнородни помежду си подсектора. Затова и първата ни стъпка беше да започнем да опознаваме всеки от подсекторите и да изберем конкретни първи области, върху които да се фокусираме. Една от тях е именно сектора на компютърните игри или т.нар. гейминг сектор.

За да помогнем на гейминг сектора да придобие по-ясни параметри, да привлечем вниманието към основните играчи в него и да систематизираме ресурсите, които могат да подкрепят по-нататъшния им растеж, изготвихме първата от поредица секторни матрици, които подготвяме за различните приоритетни за София сектори. Матрицата Sofia Gaming Studios вече е публикувана и достъпна за изтегляне от сайта ни. Включената в нея информация дава представа за параметрите на столичната гейминг индустрия – един от подсекторите на творческите индустрии.

Матрицата съдържа списък от над 35+ компании, разработващи игри и над 100 други организации, институции и компании, които също са част от гейминг екосистемата в София.

Събирахме и систематизирахме информацията седмици наред. Изключително благодарни сме на екипа на Game Dev Summit, който ни помагаше и подкрепяше във всеки етап от работата ни по този проект. Матрицата Sofia Gaming Studios не претендира за пълна изчерпателност и допълването й продължава да е в ход. Вижте информацията и, ако имате предложения, споделете ги с нас, за да ги включим в следваща актуализация на документа.

 

 

Творческия сектор в София

Творческият сектор в София е сред най-бързо развиващите се и сред тези с най-висока добавена стойност в икономиката на столицата. Докато в Европа индустрията съставлява около 4-5% от икономиката на големите градове, то делът й в София е около 8%.

Безспорно секторът на креативните индустрии е нещо, с което София може да се гордее, и потенциалът му трябва да се развива. В момента фокусът ни е върху гейминг индустрията, креативната визуализация, видео и филмовата продукция.

 

Гейминг индустрията в София

Над 2/3 от гейминг индустрията в България са съсредоточени в София. Тя отбелязва най-висок растеж сред всички творчески индустрии и достига 127% ръст в добавената стойност по факторни разходи (2008-2015 г.).

X