Конференция в Брюксел отбелязва работата на София и още 40 европейски града по стратегиите им за дигитална трансформация

Гледайте на живо главния изпълнителен директор Владимир Данаилов в панела “Градове като създатели на пазар”, 16:30 – 17:45 ч. Линк към живото излъчване: 2019.digitallytransformyourregion.eu

 

Днес Столичната агенция за инвестиции, заедно с представителите на над 40 европейски града, се включва в конференцията на високо равнище „Предизвикателството на дигиталните градове: стратегия за европейските градовете през 21 век“ в Брюксел. Събитието отбелязва работата на градовете по индивидуалните им стратегии за дигитална трансформация, разработени в рамките на участието им в програмата Digital Cities Challenge – инициативата на Европейската комисия, която подпомогна над 40 града в Европа, включително и София, да се адаптират към предимствата на модерните технологии, да разработят свои индивидуални програми за цифровизация на средата и да работят за интелигентно и устойчиво развитие.

В рамките на официалната програма на конференцията, главният изпълнителен директор Владимир Данаилов ще представи инициативи, предприети в София и постигнатите резултати по време на участието на столицата в инициативата на ЕС. По покана на организаторите, той ще се включи в дискусията „Успешни истории за създаване на пазар чрез инициативата Digital Cities Challenge”. Дискусията е част от панела “Градовете като създатели на пазар”, който ще се фокусира върху това как градовете могат да подобрят растежа и иновациите на местно равнище чрез адаптация от старата към новата икономика, инвестиции в модерни технологии и чрез насърчаване на новаторски решения.

През последните няколко месеца екипът ни, заедно с всички останали 40 градове-пионери в цифровите трансформации, трябваше да изготви пътна карта за индивидуална Стратегия за дигитална трансформация, да планира изпълнението на стратегията за София и начина, по който ще бъдат проследявани резултатите. В рамките на участието си в програмата, София подписа Декларация за сътрудничество в областта на цифровата трансформация и интелигентния растеж и стана част от мрежа от над 40 европейски партниращи си локации. Очакваме установяването на бъдещи ползотворни сътрудничества между София и екипите на останалите градове по проекти за Дигитална трансформация и City-to-City споразумения, които да помогнат на градовете ни да постигат устойчива икономическа, социална и околна среда.  

Очаква се конференцията в Брюксел да събере 400 участници от цяла Европа – градове, индустриални и бизнес експерти, компании, предлагащи решения за “умен град”, международни организации, политици от европейските страни и от Европейската комисия. С присъствието си участниците ще отбележат края на програмата Digital Cities Challenge и началото на програмата-наследник Intelligent Cities Challenge.

X