Startup World Cup 2020 е в София на Global Tech Summit. Включваме се в журито.
28.11.2019
Тече кандидатстването за PropTech StartUp & Scaleup Europe Awards 2019
29.11.2019

Кандидатствайте за акселераторската програма HiReach Startup Lab

 

 

 

HiReach Startup Lab е акселераторска програма за иновативни решения за транспорт, предназначен за превоз/транспорт в Европа на социално слаби, уязвими групи и хора със специални нужди. HiReach подкрепя стартъпи, които подобряват достъпността на градските и селските райони и са адаптирани към нуждите на уязвимите общности.

Добрата достъпност спомага за процъфтяването на европейската икономика, насърчава включването и подобрява благосъстоянието. “Транспортната бедност” (transport poverty) не е само социален проблем, но и пазарна възможност за създаване на нови решения за мобилност, които следва да намалят времето и разходите, както и да задвижат нови потребности от мобилност.

Програмата предлага на стартъпите, които създават решения за мобилност за уязвими групи, уникална възможност да изработят прототип на тяхното решение със съдействието на специално подбрана за целта компания домакин/ментор (host company/mentor), професионален бизнес коучинг и възможности за пичинг, популяризиране, както и финансова подкрепа до 20 000 евро. Първите 5-10 стартъпа ще направят демонстрация на европейската конференция ITS European Conference в Лисабон през май 2020 и ще презентират на събитие в Брюксел през септември 2020.

Крайният срок за кандидатстване за HiReach е до 8 януари, 2020. Информационният пакет за кандидатстване можете да получите, като се регистрирате тук. Линкът за кандидатстване е тук.

Информационният пакет ви предоставя всичко необходимо за програмата. При допълнителни въпроси се свържете със Силвия Павлова – Co-Founder, PrEXCELerator Bulgaria, на имейл адрес sylviapavlova@spbusinesslab.com.

PrEXCELerator Bulgaria e комуникационен партньор на проекта HiReach и Impact Hub Vienna за България.

HiReach подкрепя иновативни стартъпи от сектора транспорт, които могат да подобрят мобилността в градските, периферните, селските, отдалечените и лишени от добри условия за живот области, насочвайки се към нуждите на уязвими групи като деца, стари хора, жени, хора с понижена подвижност, преселници, малцинства, а също и хора с ниски доходи и безработни.

HiReach подкрепя проекти, които са в идейна фаза или прототип на продукт, или минимално жизнеспособен продукт (MVP), с учредено или все още неучредено юридическо лице, които във вид на иновативно решение се справят с проблем, свързан с мобилността, включително:

 неформални услуги за комбинирано пътуване с кола или ван, вътрешнообщностен превоз, иновативни мобилни услуги за персонализиран превоз, гъвкав обществен транспорт на повикване (on-demand flexible public transport), случаен превоз, умни превозни средства (smart vehicles), умни градове (smart cities), софтуер с отворен код, паркиране, логистика, персонализирана мобилност, достъпност, навигационна информация, данни и интернет на нещата (data & IoT), умни инфраструктури (smart infrastructures), дизайн на услугите (service design), преживяване на пътниците (passenger experience), околна среда, безопасност и сигурност на мобилността.

Критерии за кандидатстване:

  •       Екип от 2-ма участника или фирма с минимум 2-ма съдружника,  която е вече учредена, с максимум 5 години история и с годишен приход под 100,000€  за последната отчетна година.
  •       Самофинансираща се или с pre-seed финансиране под 250,000€.
  •       С желание да се учреди като дружество след етапа на обучение (the Bootcamp phase), да фактурира последваща инвестиция, а именно – за доказване на концепцията.
  •       Екипите от основатели/ стартъпите трябва да бъдат базирани в Европейския съюз.

По време на програмата не се взема никакъв собствен капитал.

 

Допуснатите до участие ще имат уникална възможност да представите прототип на своето решение за мобилност с професионална и персонализирана подкрепа:

  •       Да участват в платено едноседмично обучение (Bootcamp) във Виена, за да работят върху своя пилотен казус съвместно с 25 стартъпи с иновативни решения за мобилност от Европа, компания-домакин (вж. информацията по-долу), избрани бизнес коучове и експерти по индустрии (всеки екип получава 2 500€ за пътни и настаняване)
  •       Да получават насоки и подкрепа от професионални бизнес коучове и експерти за периода на 8-месечния акселераторен етап (всеки етап получава до 12 500€, за да разработи минимално жизнеспособен продукт (MVP)
  •       Да пилотират своето решение с компания-домакин на фаза изпитване и пускане (всеки екип получава до 10 000€, за да разработи пробен вариант с компания-домакин (hosting company)
  •       Да се възползват от Европейска мрежа от експерти в областта на транспорта, иноватори в областта на мобилността, опитни предприемачи и инвеститори
  •       Да получат възможност да демонстрират своето решение на ITS Европейски конгрес на мобилността в Лисабон, както и по време на последния демо ден в Брюксел през м септември 2020
  •       Да получат достъп до казуси и знания за транспорт за уязвими групи

  

Кои са компаниите-домакини?

За периода на програмата на HiReach Startup Lab екипите ще разполагат с възможността да работят паралелно и да се учат от организации-домакини. Домакини са подбрани организации (частни или публични) от мрежата и ще бъдат съответен партньор за акселераторния етап на приетите компании. Те ще предоставят техническа експертиза, решения за предизвикателства пред бизнеса, лабораторни заведения, място за тестване, менторство и др.

Организациите-домакини са от различни сектори и могат да включват оператори на обществен или частен транспорт, производители на коли/ванове, дружества за мобилност, IT дружества, open data projects и др.

Фаза кандидатстване и подбор

1 ноември 2019       

Стартиране на фаза за кандидатстване

8 януари 2020          

Краен срок за кандидатстване (23:59)

24 януари                

Оповестяване на избраните за обучителната фаза

Етап 1: Обучителна фаза (20-25 стартъпи)

17-21 февруари      

1-седмично обучение във Виена, за да работите по вашия пилотен проект (участие от 2-3 члена на екипа).

21 февруари           

Оповестяване на избраните за акселераторната фаза (Най-добрите 5-10 стартъпа от обучението) 

Етап 2: Акселераторна фаза (5-10 стартъпи)

24 февруари – май  

Персонализирана акселераторна програма, семинари, подкрепа от бизнес експерти

11 март                   

Запознаване с организацията-домакин – събитие за   сдвояване във Виена

18-20 май                

Демонстрация на ITS Конференция в Лисабон

Етап 3: Изпитване и пускане (5-10 стартъпи)

24 февруари – септ.      

Съвместна работа и учене от организацията-домакин за последващо развитие на проекта

Предстои да се уточни (септ.)      

Демо ден в Брюксел 

 

HiReach е тригодишен проект с европейско финансиране по Horizon 2020, насочен към разработването на нови инструменти и бизнес модели за подобряване на достъпността за нуждаещи се области и общности. Съчетавайки различни качества на съществуващите концепции за транспорт и инициативи, прилагащи подход „отдолу нагоре,” с нови операционни схеми и IT приложения, HiReach ще проучи приложимите бизнес модели за малки по обхват, модулни и лесни за репликиране услуги за мобилност (напр. услуги с вътрешнообщностен превоз, комбиниран превоз, комбиниран превоз с минибус и др.), за които е възможно да се предоставят на приемливи цени и/или с минимални субсидии.

 

Impact Hub Vienna е екосистема от инкубатори и акселератори за импакт предприемачи. Отчасти иновационна лаборатория, отчасти къмюнити център и отчасти бизнес инкубатор, Impact Hub Vienna осигурява на провеждащите промяна (change makers) ресурсите, от които je се нуждаят, за да генерират иновативни решения като креативен подход и технологии за най-комплексните предизвикателства пред обществото.

Impact Hub Vienna е и част от разнообразната глобална мрежа на Impact Hub network, която се състои от над 16,000 члена в над 100 локации по света. От Берлин до Йоханесбург, от Сингапур до Сан Франциско, мрежа е общност, богата на предприемачи, хора на свободна практика, бизнес експерти и импакт инвеститори, всички от които насочват работата си към една цел – да изработят прототип на бъдещето на обществото и на бизнеса.

 

PrEXCELerator Bulgaria e стартъп екосистема и платформа – преакселератор, която работи с технологични стартъпи на idea-, MVP-, pre-seed и seed етапи от развитието си, които имат решения за 15 индустрии. Преакселераторът дава достъп до над 100 експерта в тези 15 индустрии.

Strategy+ Business Lab е основател на PrEXCELerator Bulgaria и ексклузивен партньор за България на редица от най-изявените международни стартъп организации. Компанията работи редом с над 15 международни стартъп и инвеститорски организации, за да се осигурят най-добрите възможности за бизнес развитие и финансиране на български стартъпи след етапа на валидиране на идеите им.

PrEXCELerator Bulgaria е Комуникационен партньор на Impact Hub Vienna за България за програмата HiReach.

X