EEN приема кандидатури за шестия „Конкурс за иновации” за 2018
30.01.2019
Нова онлайн платформа помага на IT професионалистите да намерят правилната за тях компания
31.01.2019

Какво беше предложено по време на обществения форум за Плана на София

 

На 17 януари се състоя широка обществена дискусия за възможностите за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община. Форумът бе организиран от Визия за София и ЗА градско развитие и събра над 300 граждани и експерти.

Целта на форума бе да обсъди процеса и съдържанието на бъдещо изменение на ОУП, така че да отговаря на различните групи от заинтересовани страни и на динамиката на живот в съвременните градове. ОУП обединява градоустройствените инструменти, които определят и насочват развитието на средата, и има значителен ефект върху качеството на живот, икономическата активност, мобилността, екологичното състояние, използването на ресурсите и много други аспекти от градския живот.

В първата част на форума бяха представени дефинираните проблеми и предложения за разрешаването им, генерирани по време на поредица от фокус групи, проведени в края на 2018 г. с участието на професионалисти от различни сфери.

 

Последвалата отворена дискусия се фокусира върху следните казуси, дефинирани като основни от фокус групите:

– Как да постигнем разбиране за града, споделено от възможно най-много заинтересовани страни

– Какви трябва да са същността и съдържанието на ОУП и как той да бъде по-достъпен, прозрачен и ясен

– Как се постига публично-частен консенсус и как се защитава общественият интерес

– Как да се управлява процеса по създаване, мониторинг, прилагане и изменение на ОУП

– Защо са важни данните и защо е важно да планираме спрямо базата данни

– Каква е законовата рамка и има ли нужда от промени в нея

Някои от мненията и предложенията от публичната дискусия:

– Планът да е по-добре съобразен с възможностите и ресурсите на общината и да се търси по-добър баланс между местно и централно управление в полза на Столичната община.

– Планът да разполага с по-гъвкави и динамични елементи за прилагането му и да бъде създаден речник към ОУП, с който хората да разбират по-лесно казусите и да се ангажират с тях.

– ОУП може да допринесе за намаляване на дисбаланса между северните и южни части на София, непълноценното използване на съществуващия сграден фонд, реализацията на зелени коридори към Витоша, по-доброто разпределение и свързване на публичните пространства, управлението на спортните площадки, възможностите за пешеходно придвижване и качествената среда за хората.

– Да бъде инициирана по-масова дискусия за осигуряването на подземни паркинги, за междублоковите пространства и облика на сградите.

– Да се организират обсъждания по квартали.

 

В дискусионните панели се включиха  Любо Георгиев, директор на ОП “Софпроект-ОГП”, Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община, Ирина Мутафчийска, университетски преподавател и член на Съюза на урбанистите, Елица Панайотова, координатор на общинската инициатива “Зелена София“, Георги Иванов, управител на “Форт Нокс” ООД, Божидар Божанов, IT експерт по електронно управление, и много други участници от градската администрация, неправителствения сектор, бизнеса и граждани.  

Запис от всички живи излъчвания от конференцията ще намерите на фейсбук страницата на Визия за София тук. Всички коментари в залата и от страницата на събитието в социалната мрежа ще бъдат обобщени и aнализирани в работата по подготовката за изменение на ОУП.

Коментари и предложения могат да бъдат изпращани и занапред на plan@sofproect.com.

X