Новини от градската среда в София
08.04.2019
София Тех Парк стартира нова програма в подкрепа на новатори и стартъпи
08.04.2019

INNOWWIDE ще финансира компании за навлизане на пазара на иновации в САЩ

 

Отворено е кандидатстването по новата европейска програма INNOWWIDE за сийд финансиране за проучване на конкурентоспособността и потенциала за навлизането на пазара на иновации, услуги и продукти в САЩ. Ще бъдат подпомогнати минимум 120 стартиращи и малки и средни предприятия от ЕС с помощ в размер до 60 000 евро за компания/организация. Средствата ще могат да покриват пазарни проучвания, хонорари на консултанти в ЕС и/или САЩ, разходи за местни и американски доставчици, подизпълнители и др. По програмата могат да кандидатстват и организации с интерес към други извъневропейски пазари като Русия, Бразилия, Мексико, Китай, Индия и др.

Срокът за подаване на предложения е от 1 април до 31 май 2019 г. Документацията е на разположение на следния линк: call text and guidelines.

Столичните компании с проекти, нови продукти и идеи за комерсиализация могат да се обръщат за съдействие към г-н Иво Константинов от Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в САЩ – Вашингтон. Кандидатстващите организации могат да разчитат на препоръка и контакт с широк спектър от потенциални американски партньори по проекта INNOWWIDE в зависимост от проекта – изследователски лаборатории в над двадесет университета, българи в Америка, консултиращи стартъпи в САЩ, центрове по иновации и комерсиализация и мн.др.

 

За контакти и съдействие:

Г-н Иво Константинов

Служба по търговско-икономически въпроси

Посолство на Република България в САЩ – Вашингтон

trade@bulgaria-embassy.org

“Dimitar Peshev” Plaza

1621 22nd Street, NW, Washington D.C. 20008

Tel.+1 202 332 6609

Tel. +1 202 387 5770

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/BGEconOfficeUSA/

X