Гражданите на София могат да използват приложението Medrec:M за ранна диагностика и връзка лекар

X