„карго-партнер“ ЕООД отбелязва 15 години от основаването си в България
05.11.2018
Десет български компании в Топ 100 на Югоизточна Европа на SeeNews
05.11.2018

Годишен анализ на Българската аутсорсинг асоциация 2018

Българската аутсорсинг асоциация публикува годишния си анализ за развитието на аутсорсинг сектора у нас. Резултатите са базирани на данни от 477 фирми в сектора, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) и IT-аутсорсинг (ITO).

 

Според данните:

▪️ приходите в сектора са се увеличили с 18.2% през 2017 г. до 2.1 млрд. евро; така изнесените услуги вече формират около 4.8% от БВП на страната

▪️ ВРО генерира около 58% от оборота в сектора, но ITO компаниите отчитат по-висока рентабилност

▪️ през 2017 г. регистрираната нетна печалба е по-ниска спрямо предходните две години – 117 млн. евро (при 124.6 млн. евро през 2016 г. и 138.4 млн. евро през 2015 г.)

▪️ секторът съставлява около 2.4% от работния пазар в България с 67 300 заети в края на миналата година, 71,6% от които в BPO сегмента, а останалите 28,4% – в ITO сектора. 

▪️ очакванията в сектора до 2021 г. са оборотът в бранша да се удвои и да достигне 4 млрд. евро и 7.9% от БВП, а заетите да се увеличат до 79 000

▪️ аутсорсинг индустрията продължава да е сред водещите данъкоплатци с внесени данъци в размер на 15.5 млн. евро или 1.3% от всички платени през 2017 г. данъци

▪️ аутсорсинг секторът генерира 7.9% от всички разходи за заплати в икономиката през 2017 г. и дава 6.2% от всички разходи за социално осигуряване

▪️ сред компаниите с чуждестранно участие най-много инвеститори са Великобритания, Холандия, САЩ и Германия

Сред заключенията в доклада се споменава тенденцията границата между BPO и ITO сегментите да се размива все повече заради все по-често предлаганите комплексни услуги в индустрията. В София е концентрирана основната част от компаниите в сектора, но все повече фирми започват да установяват дейност и в другите големи градове с университети – Пловдив, Варна, Велико Търново и Бургас привличат все повече нови компании.

Годишният индустриален доклад на Българската аутсорсинг асоциация включва данни за 244 BPO компании и 233 ITO фирми. Анализът посочва основни закономерности в развитието на аутсорсинг индустрията в България от 2013 до 2017 г.
Още акценти от доклада на Българската аутсорсинг асоциация и линк към пълния документ на английски език ще намерите на сайта на организацията.

X