Три български компании попаднаха в класацията “Technology Fast 50” на Deloitte
09.12.2020
EU-Additional-Funding
Ваучери за ИКТ услуги са получили 356 МСП, а 25 проекта ще бъдат финансирани със средства от Националния иновационен фонд
09.12.2020

Възможности за финансиране

 

Микрокредитите за стартиращи и социални предприятия със средства от Фонда на фондовете ще се отпускат при още по-облекчени условия. Финансиране ще могат да получат фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години, при облекчени административни изисквания за доказване на целесъобразността на извършваните разходи. Компаниите могат да използват средствата за придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността, за разходи, свързани с основната стопанска дейност, включително професионално обучение на работниците или предприемача. Вече има възможност и за отпускане на малки кредити до 5000 лв.

Промяната е поредна стъпка на ФнФ за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите последици от пандемията COVID-19. Предвиденият публичен ресурс за микрокредитиране със споделяне на риска е 23,9 млн. лв., осигурени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Средствата стигат до предприятията чрез три финансови посредника – Финансова група СИС, Микрофонд АД и Fibank

Вижте още.

 

С финансиране от 5 милиона евро по програма COSME на Европейската комисия се набират проекти предложения за конкурса “COS-STRAT-2020-3-05: Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery”.

Поканата е част от пакета действия, които целят възстановяване от COVID-19 кризата и цели установяване на стратегически съюзи между опитни в прилагането на технологии и традиционните МСП, изправени пред необходимостта от адаптиране към икономическата среда след кризата, като се фокусира върху ползите от приемането на модерни технологии.

Могат да кандидатстват клъстери, технологични центрове и МСП с проектни предложения за:

– сътрудничество между предприятията за подобряване на индустриалните компетенции, повишаване на устойчивостта и добавяне на стойност към съществуващите индустриални сектори;

– стимулиране внедряването на усъвършенствани технологии в традиционните МСП и подпомагане на МСП с опит в прилагането на технологии да разширят своя пазарен потенциал в ЕС;

– стимулиране на динамично сътрудничество между клъстерните организации и техните технологични центрове за развитие и навлизане на технологии в малките и средни предприятия в ЕС 

Още подробности вижте тук

 

–-

Още една покана на програмата COSME – “Co-financing of public procurement of innovation consortia” е отворена за кандидатстване до 19.01.2021 (stage 1). Целта на поканата е да допринесе  за увеличаване на достъпа на МСП  до пазара на обществени поръчки за иновации (PPI) в рамките на Европейския съюз. Допустими кандидати са неправителствени организации /частни или публични/, публична администрация /национални, регионални или локални/, изследователски центрове, унимерситети и образователни институции, пазарно ориентирани субекти /profit making entities/.

Подробности ще намерите на този линк.

 

–-

Фондът на фондовете и Българската стопанска камара стартират серия от информационни събития, с които да се повиши информираността на компаниите за финансовите инструменти на Фонда на Фондовете и различните възможности за финансиране на бизнеса. Първият уебинар ще се проведе в края на януари 2021. Вижте още информация по темата, а за актуални дати на срещите следете сайта на Фонда на Фондовете и БСК.

X