Фондът на Европейския иновационен съвет за дялово участие в иновативни компании става самостоятелен орган

X