БТПП предоставя ваучери за безплатна консултантска подкрепа на иновативни фирми
31.07.2018
Покана за участие в двудневния InnoTech Summit | Destination Nordics
15.08.2018

Еnterprise Europe Network предлага безплатни консултации на фирми с амбиция за растеж

 

Фирми с амбиция за разрастване, могат да се обръщат към Enterprise Europe Network за безплатни консултации и насока към инструменти и възможности за развитие. Enterprise Europe Network е основният инструмент на Европейската комисия, който цели да подпомогне малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите на Европейския и световен пазар.  Експертите от Мрежата предоставят интегрирани услуги и консултации относно комерциализирането на иновации, развитието на международни бизнес и проектни партньорства, европейско финансиране, европейски стандарти,  CE маркировка и други теми от значение за растежа на вашия бизнес.

 

Мрежата присъства в 67 държави и е съставена от над 600 специализирани бизнес организации, които осигуряват глобалния обхват и контакти в почти целия свят. Taзи година се навършват 10 години от нейното създаване.

 

С какво може да ви помогне мрежата?


Мрежата Enterprise Europe Network предоставя следните специализирани услуги и инструменти в подкрепа на МСП:
Намиране на нови партньори през най-голямата база данни за бизнес, технологично или проектно сътрудничество. Посетете базата данни тук
Достъп до информация относно различните възможности за финансиране – от европейски програми за научни изследвания и иновации до инвестиционни фондове, оперативни програми на ЕС в България и други
Персонализиран съвет относно законодателството, стандартите на ЕС и защитата на интелектуална собственост
Проучване на мнението на МСП относно политиките на ЕС, касаещи бизнеса
Оценка на иновативния капацитет на МСП с инструмента  


В България, Мрежата е съставена от 12 организации, обхващащи цялата територия на страната, като сред тях присъстват търговски палати и други организации в подкрепа на бизнеса, иновациите и технологичния трасфер. Свържетесе с Еnterprise Europe Network към БТПП или с друга контактна точка от сайта на EEN България: www.een.bg

 

За повече информация:
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2 8117 505/515/525/417
Имейл: een@bcci.bg

X