БТПП предоставя ваучери за безплатна консултантска подкрепа на иновативни фирми

X