Столичната агенция за инвестиции проведе първия семинар от Фаза 2 по проекта Digital Cities Challenge

Digital-Cities-Challenge-Sofia-Workshop-July-2018
X