Столичните центрове за обучение в технологиите предлагат все повече програми за деца в начална училищна възраст
24.07.2018
БТПП предоставя ваучери за безплатна консултантска подкрепа на иновативни фирми
31.07.2018

Столичната агенция за инвестиции проведе първия семинар от Фаза 2 по проекта Digital Cities Challenge

Digital-Cities-Challenge-Sofia-Workshop-July-2018

Digital-Cities-Challenge-Sofia-Workshop-July-2018През юли Столичната агенция за инвестиции организира семинар под надслов  „Пътна карта за дигитална трансформация на София“ като част от проекта на Европейската комисия Digital Cities Challenge. Работната среща е част от участието на София в проекта Digital Cities Challenge / Фаза 2: “Формулиране на стратегия за цифрова трансформация на София и модернизация на индустриите“.

Работната среща събра представители на местните власти и на бизнеса, както и представители на компании за комунални услуги, ИКТ компании и академичните среди. Обсъдихме в каква посока и с какви действия може да се постигне цифрова трансформация в местната власт и публичната администрация, в комуналните услуги (енергия, вода, отпадъци), в транспортната структура и в стартъп екосистемата.

Следващият семинар за идентифициране на приоритетните дейности и разработване на пътна карта за дигиталната трансформация на София по проекта Digital Cities Challenge / Фаза 2 ще се проведе през септември, като отново ще събере потребители и доставчици на цифрови услуги, заинтересовани страни от различни сектори освен дигиталния, които използват цифрови услуги, както и заинтересовани страни от иновационната екосистема (организации за финансиране, технологични паркове, инкубатори и ускорители, технологични консултанти) в качеството им на фасилитатори при въвеждането на нови услуги и практики както в технологичните, така и в други сектори.

Работният семинар през септември е отворен за нови участници. Ако искате да научите повече за проекта, можете да се свържете с Надя Султанова, началник отдел “Инвестиционен анализ” на Агенцията на имейл nadia.soultanova@investsofia.com.

За да научите повече за работата по проекта до момента, може да разгледате резултатите от срещите в рамките на Фаза 1, както и да свалите доклада за оценка на дигиталната зрялост на София, подготвен по време на първата фаза.

X