Справочникът “София – бизнес дестинация 2020” е публикуван и достъпен за изтегляне
25.03.2020
Столичната община открива официална Viber общност за COVID-19
30.03.2020

Доклад за ефекта на COVID-19 върху икономиката на София

 

С екипа на Innovative Sofia и изготвихме първи доклад за оценка на ефекта на COVID-19 върху икономиката на София. В него може да видите:

  • Трите сценария за развитие на икономиката
  • Ефектът по сектори в международен и европейски мащаб
  • Ефектът върху развитието на икономиката на София 

В рамките на разумното е да очакваме свиване на БВП на столицата с 1-3% за 2020 г., но има и по-катастрофични възможни развития. Ефектът от евентуална икономическа рецесия ще е много по-близък до случващото се в Европа. Това важи с особена сила за София, чиято икономика е с много по-висока степен на обвързаност с тази на ЕС. Но в предишни случаи причинените от епидемии рецесии са последвани от бързо възстановяване в резултат от връщането към нормален икономически живот.

София има най-добър пазар на труда в България с под 2% безработица и заетост от близо 80% от населението в активна възраст към края на 2019 г.  Столицата има относително голяма възможност да поеме новосъздадената в рамките на кризата безработица. 

Най-засегнат се очаква да е хотелският и ресторантьорският сектор, в който наетите са над 35 000, както и културата и спортът – с 10 000 наети. Средно засегнати ще са наетите в промишления сектор. По-слабо засегнати се очаква да бъдат секторите електроенергия и води, отпадъци, ИКТ, професионални дейности, където ударът се очаква да е по-мек заради възможностите за дистанционна работа.

Повече ще намерите в пълния доклад тук.

 

Докладът е разработен от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община (Innovative Sofia) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) с подкрепата на Института за пазарна икономика, ОП „Туризъм“, Българското конгресно бюро, Аутомотив клъстер България, Българската Е-комерс асоциация, дирекция „Култура“ към Столичната община, Българската аутсорсинг асоциация (AIBEST) и представители на бизнес екосистемата в София.

X