05.05.2020

Пилотният проект за София вече е в сайта на програмата PolicyCLOUD на Европейската комисия 

 

 

Екипът ни работи по пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации и проектът на София вече е в сайта на програмата на Европейската комисия PolicyCLOUD. 

С участието ни в проекта Столичната община ще има възможност да извършва симулации, тестове и анализ на потенциални политики, като използва различни по вид категории данни – от съществуващи източници (Единния контактен център за сигнали от граждани Call Sofia) и от нови набори отворени данни на ЕС, които ще бъдат достъпни за София и останалите 15 европейски града, включени в PolicyCLOUD.

По проекта ще бъде разработен инструмент за анализ на големи масиви от данни и визуализация на различни сценарии, което ще позволи да бъде извършвана оценка на политики и дейности, свързани с казуси от управлението на градската среда като:

☑️ пътна инфраструктура, улично осветление, пътна сигнализация, паркиране

☑️ управление на отпадъците

☑️ опазване на чистотата, екология, зелени системи, детски площадки

☑️ нарушаване на обществения ред и други

Анализът на териториалното разпределение на сигналите по категории ще даде възможност на общинската администрация да идентифицира проблеми и тенденции в градската среда. Анализът също така ще улесни мониторинга и контрола на разглежданите услуги, като даде възможност за предприемане на превантивни действия при идентифициране на потенциален риск и насоки за вземане на решения за коригиране на настоящи или приемане на нови политики, както и за ефективното използване на бюджета и публичните ресурси.

 

Още за участието на София в PolicyCLOUD ще намерите тук.

Описание на пилотния проект на София е достъпно в сайта на програмата тук.

 

Източник на информацията: Innovative Sofia

03.05.2020

Използвайте дигиталните решения на Столичната община, достъпни 24/7

Очакваме ситуацията около COVID-19 в София да продължи да бъде динамична в следващите дни и седмици. Столичната община предоставя няколко дигитални решения, свързани с извънредната ситуация, които можете да използвате 24/7. Те предоставят актуална информация за обстановката в града от официални източници, както и полезни насоки, свързани с коронавируса.

На сайта на общината е активен чатбот, с който може да общувате по всяко време на денонощието, като му задавате свободни въпроси или изберете от списъка с най-чести запитвания. Системата отговаря веднага. На разположение са и статии, презентации, инфографики и видеа. Благодарим на екипа на столичната компания Abilitics, който безвъзмездно подкрепи общината с интегрирането на чатбота Скили и ни съдейства да го “обучим” с информация конкретно за ситуацията и градската среда в София. Скили е базиран на изкуствен интелект и непрекъснато подобрява “уменията” си, за да отговаря на все повече въпроси. Вижте още в публикацията ни тук.

Над 32 000 граждани вече са част от официалната Viber общност на Столичната община за COVID-19. Включете се и поканете други свои контакти, за да следите последните новини, информация и решения за текущи мерки, касаещи гражданите и бизнеса в София – https://vb.me/COVID-19_Sofia

Постоянно се обновява информацията и в единната информационна система на Столичната община тук: https://www.sofia.bg/covid-19

Можете да използвате страницата е-София с бързи връзки към електронните услуги на градската администрация – портали за работа с граждани, онлайн услуги, документи за изтегляне и полезни указания как да ползвате услугите на Столичната община, достъпни без обслужване на гише. 

Сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация и др. може да изпращате чрез Контактния център за сигнали от граждани http://call.sofia.bg/, който е достъпен и чрез безплатно мобилно приложение: 

За Android – https://t2m.io/fPo0T4L2

За iOS – https://t2m.io/EF5Lj6cb

Можете да следите текущото си здравословно състояние и да споделяте данни с медицинско лице чрез приложението Medrec:Sofia, което столичната IT компания Сирма Груп Холдинг разработи и предостави безплатно на Столичната община в подкрепа на общите усилия да се ограничи разпространението на COVID-19 на територията на столицата и в страната. Още за приложението и линк за изтегляне можете да намерите тук.

05.04.2020

Контактният център на Столична община вече и с мобилно приложение

 

Гражданите на София вече могат да ползват безплатното мобилно приложение на call.sofia.bg  – контактният център за сигнали от граждани и една от най-мащабните платформи на Столичната община.

Приложението „Call Sofia – Контактен център на Столична Община“ е достъпно за потребителите на Android и iOS устройства през Google play и App Store.

За Android изтеглете приложението от тук.

За  iOS тук.

Приложението е достъпно с профил в Google, Facebook или чрез еднократна регистрация. Гражданите могат да изпращат към градската администрация сигнали от неспешен характер като избират от меню на каква тема от градската среда е сигналът, а предвид обстановката в страната е активна и специална ”COVID-19” секция за подаване на сигнали за нарушения на въведените противоепидемични мерки за територията на Столична община.

Платформата Call Sofia е създадена от общинската администрация през 2014 г., за да осигури на столичани възможност за подаване по електронен път на сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината, както и получаване на информация за дейността на Столичната общинска администрация. Ежедневно платформата обработва близо 100 сигнала.

Контактният център на Столичната община работи 24/7, като освен чрез електронно подаване, потребителите могат да се обаждат и сигнализират за нередности и на оператори с позвъняване на тел. 0700 17 310.

След подаване на сигнал през платформата, всеки гражданин получава официален регистрационен номер, с който може да проследи процесите по обработването му, както и съответните отговори за извършеното от общината.

Платформата е интегрирана с административно-информационната система на общината. Сигналите се насочват към структурите, отговорни за съответния проблем, в т.ч. и към общинските предприятия и общинските търговски дружества, предлагащи обществени услуги на гражданите на София чрез ресорните ръководители. Те, от своя страна,  осъществяват контрол по тяхното разрешаване.

 

03.04.2020

TNW X отбелязва превръщането на София в основен технологичен център в Европа 

TNW X отбелязва превръщането на София в основен технологичен център в Европа и публикува матрица с над 170 участници, които определят технологичната стартъп среда в столицата. 

TNW X, в сътрудничество с fDi Intelligence, привлича вниманието към динамичните европейски стартиращи екосистеми, като картографира техните ключови играчи, анализира сферите с най-голям потенциал и ги подрежда в класация, за да покаже какви са основните силни страни на тези екосистеми. Наскоро TNW X публикуваха матрици и за други ключови локации като Рига, Вилнюс, Дъблин и Мюнхен.

С публикуването на матрицата за София TNW X отбелязва, че през последните години София се превръща в основен технологичен център в Европа, който разполага с висококвалифицирана работна сила в областта на технологиите. Големи софтуерни компании избират София за своите центрове за научноизследователска и развойна дейност, а чуждестранните инвестиции в българския ИКТ сектор са се утроили от 2015 г. насам.

X е консултантското звено на мрежата TNW, която включва онлайн медия (thenextweb.com), технологичния фестивал The Next Web в Амстердам, глобална база данни на стартиращи компании, международна платформа за сътрудничество между коуъркинг пространства и много други инициативи. Организацията свързва бизнеси, институции, инвеститори и стартиращи компании с голямата мисия да дава тласък на дигиталната трансформация и иновациите.

 

X