27.05.2020

Партнираме на извънредното издание на ВаlRЕасt #Асtіоn іn сrіѕіѕ

Столичната агенция за инвестиции се включва като партньор в извънредното издание на ВаlRЕасt #Асtіоn іn сrіѕіѕ на Градът Медиа Груп.

Заместник-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София Владимир Данаилов ще участва в сесията Pre-Opening: Макро тренд  – България и икономическите предизвикателства (09:00 – 09:45 ч.). Глeдaйтe нa живo oнлaйн ВаlRЕасt #Асtіоn іn сrіѕіѕ нa 16 юни.

Събитието ще предостави възможност на водещите участници на пазара да анализират и споделят гледната си точка относно ключовите фактори, променящи средата, моделите за реакция спрямо хуманитарните, социалните, икономическите, финансовите и пазарните предизвикателства, които ситуацията създава, както и важните процеси за оптимизиране на системния риск, който вече създава трудности и несигурност на real estate индустрията.

Специален фокус с отделни дискусионни сесии за пазар на жилища, пазар на офис площи и бъдещето на работните пространства.

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

Макросреда: Сценарии, фискални политики, лихви, инструменти за реакция при кризи и предоставяне на ликвидност. Правителствата, централните банки и полиците за рестарт на икономическия живот като ключов фактор за възстановяване.

Капиталови пазари: Колко рисков актив са недвижимите имоти на фона на глобалната несигурност и очаква ли се промяна на тенденциите при ключовите пазари? Какви са проспектите на отделните пазарни сегменти?

Eпидемичната криза и пазарът на офис площи в България и в частност София. Модели за реакция и адаптация

Финансиране: Гледната точка на банки и инвеститори – очаквания, финансови инструменти и модели за преструктуриране на кредитни задължения. Какво ще се случи с лихвите и изискванията за финансиране на проекти в сектор „недвижими имоти“?

Какъв ще бъде ефектът от извънредната пазарна ситуация върху отделните сегменти на сектор „недвижими имоти“ – жилища, офис площи, търговски центрове, хотели, логистични и индустриални имоти?

Как co-working секторът ще отговори на създалите се рискове?

Кои са основните опори на жилищния пазар за справяне с извънредната обстановка?

Бъдещето на офиса – корпоративните и социалните промени, епидемичните рискове и офис сградите

Ще промени ли епидемията изискванията на обитателите към жилищната среда и как?

Форсмажор, извънредната ситуация и прекратяването или предоговарянето на договорни отношения – експертен поглед и модели за решения на специфичните юридически казуси пред индустрията.

Всичко за BalREact #Action in crisis тук: 2020.balrec.bg/

Регистрирайте се безплатно със служебен имейл адрес тук.

Симултанен превод ще бъде осигурен от организаторите.

Ако се интересувате от участие, свържете се с организаторите Градът Медиа Груп за възможности за присъствие на Вашата компания в BalREact #Action in crisis на:

E: events@thecitymedia.bg

T: +359 2 958 88 33

 

24.05.2020

StartupBlink актуализира профила на стартъп екосистемата в София в своя доклад-класация “Глобални екосистеми 2020”

 

 

Докладът на Startup Blink “Глобални екосистеми 2020” (Global Ecosystem Ranking 2020) ще включва актуализиран профил на стартъп екосистемата в София и специална страница, посветена на столицата в частта на доклада, която съдържа профили на конкретни градове. 

Тазгодишното издание на един от най-изчерпателните доклади в света, включващ над 100 страни и 1000 града, ще бъде представен официално в два онлайн семинара във вторник, 26 май – от 11.00 ч. лондонско време (13.00 ч. местно време) и от 18:00 ч. лондонско време (20:00 ч. местно време).

Заместник-кметът на София по дигитализация, иновации и икономическо развитие Владимир Данаилов е поканен да представи София по време на първия онлайн семинар (в 13:00). 

Гледайте представянето на живо!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

 

По покана на Стартъп Блинк, екипът на Иновативна София (направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община) участва в процеса на събиране и актуализиране на информацията и данните за София, необходими за обновяването на профила на града ни в изданието на доклада-класация “Глобални екосистеми” за 2020 г. Читатели на доклада са десетки хиляди предприемачи и представители от публичния и частния сектор от цял свят, а неговите предишни издания получиха отзвук в над 1 000 медийни публикации. 

Новото издание ще включва раздел за София (case study) с кратък обзор на някои от основните участници в местната стартъп екосистема – успешни стартъпи, споделени работни пространства, акселератори и др.

StartupBlink е сред водещите международни платформи за стартиращи компании и изследователски центрове. Управлява десетки общности от цял свят, с разнообразни участници: разработчици, организации от публичния сектор, споделени пространства, акселератори и предприемачи. Платформата има модули с възможност за картографиране, анализ и популяризиране на градове и държави. Веднъж годишно StartupBlink публикува и подробен доклад с анализ на световната стартъп екосистема като съпоставя информация от над 1000 града в 100 държави.

StartupBlink работи с десетки клиенти от публичния сектор като им предоставя анализ на екосистеми, картографиране и консултации. Повече информация за докладите на платформата, включително обратна връзка от представители на публичния сектор като премиери, министри и кметове, е достъпна на сайта на StartupBlink тук.

08.05.2020

Столичната община с нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес

 

Във връзка с ограничаване на негативните икономически последици от въведеното извънредно положение, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия стартира нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес в столицата.

Фондът ще издава гаранции пред банки по кредити на самостоятелно заети (самоосигуряващи се) лица, микро, малки и средни предприятия (МСП), чиято дейност е засегната от епидемичната обстановка, и които изпитват недостиг на оборотни средства.

Гаранциите на фонда ще служат за обезпечение по кредитите на МСП.  Фондът ще изплаща на банката сумата по гаранцията, когато банката не е могла да събере сумата по кредита от длъжника.

Максималната сума, в рамките на която фондът ще издава гаранции по този финансов инструмент, е 1 000 000 лева. Фондът ще обезпечава до 50% от главницата на по всеки одобрен по тази гаранционна схема кредит, но не повече от 15 000 лева.

 

Изисквания към кандидатите:

–          Предприятието да попада в категорията „малко или средно предприятие“ /МСП/, в съответствие с чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия /ЗМСП/;

–          Дейността на предприятието да се осъществява на територията на Столична община;

–          Дейността на предприятието да попада в икономическите отрасли, засегнати от въведените извънредни мерки на национално и/или регионално ниво.

 

Гаранциите се издават по банкови кредити, предназначени за финансиране на плащанията за:

–          възнаграждения на служители;

–          осигурителни вноски;

–          публични задължения;

–          текущи разходи, свързани с дейността на предприятието (разплащания с доставчици, наеми и др.).

 

Гаранциите ще са валидни до 24 месеца от датата на тяхното издаване. Малките и средни предприятия няма да дължат такси и комисионни.

В допълнение, Столична община предстои да избере на конкурсен принцип Финансов посредник (лицензирана от БНБ търговска банка), който да управлява допълнителен гаранционен портфейл в размер на 300 000 лева. Кредит на едно МСП може да бъде гарантиран едновременно от Столичният общински гаранционен фонд и от Финансовия посредник в размер до 80% от главницата.

 

Повече информация ще намерите на следния адрес.

Ако имате въпроси или се нуждаете от специализирана консултация, моля свържете се с нас на тел. 02/980 9938 или на имейл office@ogf-sofia.com.

 

 

06.05.2020

Продължаваме работа с шест от екипите в хакатона #ДаXакнемКризата – най-големия досега хакатон в България

 

 

Заедно с екипа на Innovative Sofia продължаваме работа с шест от екипите, участвали в хакатона #ДаXакнемКризата. Най-големият досега хакатон в България събра бизнес специалисти, IT експерти и представители от хуманитарните професии с иновативни идеи. Те разработиха заедно проекти, които да подпомагат борбата с разпространението на COVID-19 и преодоляването на неговите последици в България.

Владимир Данаилов, заместник-кмет на София по дигитализация, иновации и икономическо развитие, се включи в журито, за да потърси сред разнообразните идеи решения в полза на града, които бихме могли да подпомогнем.

Ако вие или вашата компания имате опит или решение, които биха могли да подкрепят тези проекти, свържете се с нас. Шестте проекта са част от общо 15-те стартъпа, допуснати до финала на хакатона. 

 

Ето и самите проекти:

“Ще се справим заедно” е мобилно приложение и сайт за бързо обучение и инструктаж на желаещи да се включват в доброволчески инициативи. Екипът потърси съдействие за валидиране на сценариите за действие при определени ситуации през обратна връзка от координатори на доброволци – общини, неправителствени организации и компании, които в корпоративната си политика насърчават доброволчеството и редовно участват в кампании като част от политиката си за корпоративна социална отговорност.

 

“Купи. Изяж. Спаси.” е мобилно приложение, чрез което ресторантите или магазините могат да предлагат на по-ниска цена останалите след края на работния ден храна и продукти, които иначе биха изхвърлили. Потребителите могат да открият най-близките до тях обекти. 

 

 

 

HospitalGen е платформа за мониторинг на болничните заведения в страната, която събира и обновява данните за налични медицински артикули, за свободните и заетите легла и за нуждите на всяка една болница. Платформата цели да събере данните за нуждите на болниците на едно централизирано място, а отделните заинтересовани страни (сестри, лекари, складови служители, кризисен щаб, доброволци) да имат индивидуални за дейността си роли в платформата. 

 

Book4Later e портал за секторите туризъм и развлечения. Порталът използва финансов инструмент, който дава на потребителите опция за покупка/продажба, която могат да заявят сега, но да реализират в бъдещ подходящ момент. Пълната стойност на заявената опция се заплаща само при прилагането й. 

 

Arya Delivery е онлайн каталог на български местни производители, който цели да подпомогне по-малките и нишови бизнеси с процеса на дигитализация и организация на логистичния процес. Екипът на Arya Delivery иска да започне дейност в пилотен градски район, за да тества модела си и да го разрасне. При всички осигурени материали и съдържание, Arya Delivery търсят медийно

X