03.01.2020

Успешни градове ще бъдат тези, които работят за имиджа си и за доверието между институциите и различните градски общности (запис от интервю)

 

Успешни градове от тук нататък ще бъдат тези, които работят за имиджа си и за доверието (не сляпо, но здравословно) между институциите и различните градски общности. Само така София ще стои стабилна в конкуренцията за хора, бизнес и инвестиции спрямо останалите привлекателни дестинации в Европа и света. 

Следваме това убеждение в ежедневната си работа и получихме ценна възможност да го споделим именно пред Създателите – Дигиталните оптимисти на България

Надя Султанова и Ана Георгиева от Столичната агенция за инвестиции в разговор с Хелиана Велинова за потенциала на творческия сектор в България, Стратегията за дигитална трансформация на София, стартъп средата и развитието й, каква е и каква искаме да бъде София, работата ни с местни и международни компании, с други градове и как помагаме на бизнеса в столицата.

Чуйте запис от интервюто или прочетете по-долу най-важното от разговора.

 

 

Хелиана Велинова: Бихте ли се представили?

Надя Султанова: Работя от три години в Aгенцията. Имах огромната привилегия да започна работа само три месеца след сформирането й и да създам екипа на Invest Sofia – инвестиционното звено към Столичната агенция за приватизация и инвестиции. Работя с няколко изключителни млади хора – завърнали се от чужбина, интелигентни, умни и запалени за каузата София, за дигитална София включително. Наистина ми е хубаво да ходя на работа всеки ден. Иначе – живяла съм известно време в САЩ, след това се върнах в България и работих тук шест години за Fortune 500 компания, след това в стартъп, след което случайно попаднах в Агенцията. 

Ана Георгиева: Аз работя от година и осем месеца, с много ентусиазъм, желание и радост. 

 

Хелиана Велинова: Вярно е! Аз като страничен наблюдател мога да потвърдя. Вярно е! (смее се)

Ана Георгиева: Аз попаднах в Aгенцията съвсем случайно и много се радвам за това. Аз съм от онези млади хора, които са решили да се завърнат от чужбина. През 2010 г. заминах, за да уча – четири години в Истанбул, после две години в Германия, една от тях прекарах в академичните среди като научен асистент. Но в един момент осъзнах, че искам да се върна тук и да вложа всички тези знания в някаква хубава кауза, която би била от полза. В началото доброволствах, ходех на различни курсове. И покрай една от тези доброволчески инициативи попаднах на Агенцията.

 

Хелиана Велинова: Повечето хора, когато чуят за държавна структура или агенция, се настройват предпазливо. Самата аз се настройвам малко

31.12.2019

Столичната агенция за инвестиции през 2019: кратък преглед на годината

 

Скъпи партньори и приятели,

На прага на 2020 искаме да споделим с вас някои от най-важните моменти от тази година и плановете ни за следващата. 

Изминаха 12 месеца, изпълнени с предизвикателства, истории за успех, събития и инициативи, които поставиха София на международната карта и изградиха по-силен и по-разпознаваем имидж за града. Ето някои от акцентите на 2019 г.

София в цифри

Бизнес средата в София премина през още една година на растеж. Столицата остава най-голямата регионална икономика в страната с около 40% от БВП на България. София привлече 13 милиарда евро чуждестранни инвестиции или около 9 800 евро на глава от населението – почти три пъти повече от средното за страната.

Като цяло, перспективите пред развитието на София са положителни. Градът най-вероятно ще продължи да концентрира все по-голям дял от икономическата активност в страната заради положителните демографските процеси и лидерството си в развитието на най-бързо растящите сектори като ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност.

София е много добре позиционирана и за развитие на някои нови форми на икономически отношения като услугите на дигиталната и споделената икономика. Това е така както заради подходящата ИТ инфраструктурата – високообразовани хора, висока средна скорост на интернет и множество ИТ компании и специалисти, така и заради големия брой на местното население. 

През последните години творческите индустрии също отбелязват бърз растеж и силно развитие, а креативните компании и талантите в сектора са концентрирани основно в София. Добра почва за развитие имат още търговията; транспортът, складирането и пощите; туризмът; строителството и др. 

Още подробни данни и тенденции за столицата ще намерите в последния ни доклад Икономически и инвестиционен профил на София 2019”.

 

Публикуваните през 2019 г. доклади

И тази година направихме всичко възможно, за да съберем информацията за София като бизнес дестинация и прекрасно място за живот на едно място, в лесно достъпен, добре оформен и разбираем вид. Публикувахме второто издание на “София: бизнес дестинация”, нови доклади с актуални данни за развитието на стартъп и иновационната екосистема в София, преработващата промишленост, туризма и въздушния транспорт, пазара на труда, а също и първата ни секторна матрица, посветена на гейминг индустрията в столицата.

През 2020 ни предстои изготвянето на нови доклади и материали в подкрепа на предприемачите и инвеститорите, които се интересуват от София. Искаме да са полезни и на участниците в най-бързо развиващите се сектори в София, така че

31.12.2019

Първата ни секторна матрица: Гейминг компаниите в София

Преди три години, когато Столичната агенция за инвестиции започна дейността си, определихме 9 приоритетни за София сектора. Сред тях беше и този на творческите индустрии. 

В процеса на опознаване и проучване на състоянието на сектора стана ясно, че креативната екосистема в София е силно фрагментирана и включва над 10 доста разнородни помежду си подсектора. Затова и първата ни стъпка беше да започнем да опознаваме всеки от подсекторите и да изберем конкретни първи области, върху които да се фокусираме. Една от тях е именно сектора на компютърните игри или т.нар. гейминг сектор.

За да помогнем на гейминг сектора да придобие по-ясни параметри, да привлечем вниманието към основните играчи в него и да систематизираме ресурсите, които могат да подкрепят по-нататъшния им растеж, изготвихме първата от поредица секторни матрици, които подготвяме за различните приоритетни за София сектори. Матрицата Sofia Gaming Studios вече е публикувана и достъпна за изтегляне от сайта ни. Включената в нея информация дава представа за параметрите на столичната гейминг индустрия – един от подсекторите на творческите индустрии.

Матрицата съдържа списък от над 35+ компании, разработващи игри и над 100 други организации, институции и компании, които също са част от гейминг екосистемата в София.

Събирахме и систематизирахме информацията седмици наред. Изключително благодарни сме на екипа на Game Dev Summit, който ни помагаше и подкрепяше във всеки етап от работата ни по този проект. Матрицата Sofia Gaming Studios не претендира за пълна изчерпателност и допълването й продължава да е в ход. Вижте информацията и, ако имате предложения, споделете ги с нас, за да ги включим в следваща актуализация на документа.

 

 

Творческия сектор в София

Творческият сектор в София е сред най-бързо развиващите се и сред тези с най-висока добавена стойност в икономиката на столицата. Докато в Европа индустрията съставлява около 4-5% от икономиката на големите градове, то делът й в София е около 8%.

Безспорно секторът на креативните индустрии е нещо, с което София може да се гордее, и потенциалът му трябва да се развива. В момента фокусът ни е върху гейминг индустрията, креативната визуализация, видео и филмовата продукция.

 

Гейминг индустрията в София

Над 2/3 от гейминг индустрията в България са съсредоточени в София. Тя отбелязва най-висок растеж сред всички творчески индустрии и достига 127% ръст в добавената стойност по факторни разходи (2008-2015 г.).

19.12.2019

Европейската инвестиционна банка ще подкрепи прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подкрепи София за прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София. София, със съдействието на Фонд на фондовете,  сключи споразумение с ЕИБ за безвъзмездна консултантска подкрепа за развитието на идентифицираните в Стратегията идейни проекти, както и за разработване на методология за оценка на проекти, свързани с дигитализация и умен град.

Информацията бе оповестена от кмета Йорданка Фандъкова и главния изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции Владимир Данаилов на среща, на която бяха представени водещите принципи, цели и следващите стъпки по прилагане на Стратегията за дигитална трансформация на София.

На събитието присъстваха председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков, ръководителят на офиса на Групата на ЕИБ за България г-н Андреас Бейкос, както и над 100 представители на местната среда, които участваха в разработването на Стратегията за дигитална трансформация на София. Координатор на изготвянето на Стратегията е Агенцията за инвестиции на София. 

ЕИБ ще предостави консултантска подкрепа за следващите стъпки по реализирането на идентифицираните дейности по дигитализация, разработване на методология за оценка на проекти по дигитализация на различни сфери от градския живот, вкл. оценка на тяхната готовност и устойчивост.  Целта е да се подпомогне надграждането на индикативните дейности, заложени в Стратегията, които са на първоначален идеен етап и са в първите три приоритетни области – електронна община, мобилност и комунални услуги. 

„Повече електронни услуги, дигитализация на процесите на управление и обслужване на гражданите и бизнеса, използването на иновативни градски решения, както и съвместна работа с IT сектора – това са ключови приоритети за мен през следващите години”, каза Йорданка Фандъкова. По думите й дигитализацията ще даде на града повече ред, повече публичност, повече контрол, повече бързина, ще благоприятства развитието на IT сектора, привличането на чуждестранни инвестиции, качеството на живот и е средство за икономически растеж.

Щастлив съм, че Европейската инвестиционна банка ще подкрепи този много важен за София проект”,  каза в обръщението си ръководителят на ЕИБ за България Андреас Бейкос.

Разглеждаме дигитализацията като по-широк процес, който обхваща не само Столичната община и предлаганите от нея услуги, а и цялата градска среда. Гледаме на дигитализацията като на инструмент за икономическо развитие. Не на последно място, дейностите по дигитализация могат да са част от добрия имидж на София, инструмент за маркетинг и силен бранд на града”, отбеляза Владимир Данаилов при представянето на Стратегията за дигитална трансформация на София.

 

За Стратегията за дигитална трансформация на София

Стратегията за дигитална трансформация на

X