02.02.2020

София с направление по дигитализация и иновации в управлението на града

 

Кметът Йорданка Фандъкова назначи първия за София заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие. Постът поема досегашният главен изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции г-н Владимир Данаилов. Той ще ръководи звеното “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”. С отварянето на такъв ресор София се нарежда до градове като Лондон, Барселона, Виена и Стокхолм. 

„Повече електронни услуги, дигитализация на процесите на управление и обслужване на гражданите и бизнеса, използването на иновативни градски решения, както и съвместна работа с IT сектора – това са ключови приоритети за мен през следващите години”, коментира Йорданка Фандъкова решението за сформирането на новото направление. “Убедена съм, че дигитализацията на градската среда, иновациите и икономическото развитие са свързани сфери, които дават на града и на живота ни повече ред, повече публичност, привличат чуждестранни инвестиции и създават качествени работни места и по-добро качество на живот”, допълни кметът на София.

 

По повод новото направление заместник-кметът Владимир Данаилов коментира: 

“Дигитализацията на София е широк процес, който обхваща не само Столичната община и предлаганите от нея услуги, но и цялата градска среда. София може да бъде платформа за иновации и пазар за дигитални продукти и услуги, създадени от силните столични IT компании и стартъп средата. Не на последно място, дейностите по дигитализация са инструмент за силен международен имидж на столицата. Дигитализацията е основата на интелигентните градове. До 2050 г. почти 70% от населението на света ще живее в големите населени места и засиленият натиск върху градовете ще изисква намиране на иновативни решения.” 

 

Новият ресор по дигитализация, иновации и икономическо развитие започва с няколко  задачи:

✔️ да гарантира цялостен подход, а не работа «на парче» и несъгласувани самостоятелни решения

✔️ да превърне града в платформа за иновации

✔️ да намали административната тежест

✔️ да превърне София в пазар на дигитални продукти и услуги, създадени от базираните в София компании

✔️ да се избягват зависимостите от конкретен доставчик

 

Заместник-кметът вече внесе за обсъждане и приемане от Столичния общински съвет “Стратегията за дигитална трансформация на София” – стратегически документ, разработен в рамките на проекта Digital Cities Challenge на Европейската комисия, по който Владимир Данаилов и екипът на Столичната агенция за инвестиции, от името на Столичната община, работиха в продължение на 18 месеца. В разработването на Стратегията бяха включени над 100 експерти, организации и ИТ компании в София. Стратегията се базира на оценка на дигиталната зрялост на града и на приоритети, зададени от самата екосистема. 

За изпълнението

01.02.2020

София се включва в PolicyCLOUD – проект на ЕК за използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации

 

Столичната община бе одобрена за участие в проект “870675 PolicyCLOUD – Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (Policy management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)” по тема: „Пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации“ на Програма „Хоризонт 2020”.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, през които София ще работи в мрежа с още 15 партньора от 9 европейски държави. PolicyCLOUD вече е в ход и на 21 януари в Мадрид се състоя встъпителната среща между всички участници в програмата.

 

Основната цел на проекта PolicyCloud е да създаде инструмент в облачна среда за ефективно моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. В дейностите по програмата са заложени и разнообразни пилотни проекти, включително и за София.

За изпълнението на дейностите по проекта ще бъде подсигурен безвъзмезден достъп до съществуващата на европейско ниво облачна ИТ инфраструктура за събиране, цялостна обработка и анализ на данни. Предвижда се да се използват най-съвременни ИКТ средства за съхранение, обработка и анализ на големи масиви от данни, анализ на социалната динамика и поведенчески данни и за вземане на решения на база изкуствен интелект по казуси от управлението на градската среда като: сметоизвозване и сметосъбиране, опазване на чистотата, пътна инфраструктура, улично осветление, пътна сигнализация, паркиране, екология, зелени системи; детски площадки; нарушаване на обществения ред и други.

Чрез участието си в проекта СО ще има възможност да извършва симулации, тестове и  анализ на потенциални политики, като използва различни по вид категории и видове данни. Това ще допринесе общинската администрация да подобри управлението, прилагането и прозрачността при изпълнението на местните политики чрез използване на най-нови технологии.

Освен София, проектният консорциум включва още 15 партньора, между които Atos (Испания) – координатор, IBM Research (Израел), London Borough of Camden (Обединено Кралство), Socieadad Aragonesa de Gestion Agroambiental (Испания), Instituto Technologico de Aragon (Испания),  EGI (Нидерландия), Singular Logic (Кипър), Гръцката мрежа за научни изследвания и технологии (Гърция), Maggioli (Италия), LeanXcale (Испания), Ubitech (Кипър) и други.

На сайта на проекта policycloud.eu ще бъдат публикувани новини на тема публични политики, базирани на данни, както и актуална информация около изпълнението на програмата и дейностите на партньорите.

14.01.2020

София участва в международен проект на Bloomberg Philanthropies за управление на цифрова трансформация 

 

Bloomberg Philanthropies покани София да участва в международен обучителен проект за  управление на цифровата трансформация в европейските градове. Инициативата е насочена към лидери в градското управление и към политиките по дигитализация на градската среда и иновациите. Столицата ни вече е част от програмата и се представлява от Владимир Данаилов, заместник-кмета по дигитализация, иновации, икономическо развитие и инвестиции и Елица Панайотова, координатор на проект “Зелена София“.

“Работата в мрежа между 21 европейски столици за преодоляване на предизвикателствата пред дигиталната трансформация ще помогне обмена на знание и добри практики, а това ще осигури синергия и неминуемо ще ускори трансформацията на градовете. София, бидейки 14-я по големина град в Европа, може да има съществен принос в този процес”, коментира участието на София в програмата Владимир Данаилов. “Дигитализацията е основата на интелигентните градове. До 2050 г. почти 70% от населението на света ще живее в големите населени места и засиленият натиск върху градовете ще се нуждае от нови иновативни решения”, коментира още той. 

Встъпителната среща се състоя на 10 януари в Лондон. На откриващото събитие присъстваха екипите от всички присъединени градове, сред които Амстердам, Мадрид, Любляна, Атина, Дъблин, Вилнюс, Рига, Брюксел, Будапеща, Прага, Стокхолм и др.

Програмата Bloomberg Philanthropies Digital Innovation Initiative, сред съорганизаторите на които е и Харвардският университет, ще продължи 14 месеца. Крайната цел е да се ускори процеса на  цифровите иновации, да се подобрят услугите към гражданите и да се осигури по-добро качество на живота и чрез трансформиране на публичните услуги и добро използване на публичните данни за решаване на проблеми. 

Инициативата за цифрови иновации за европейските градове на Bloomberg Philanthropies осигурява на градовете възможност за участие в проекти, кандидатстване за безвъзмездни средства и програми за професионално развитие за лидери в управлението на градовете. 

Вижте официалното съобщение в сайта на Bloomberg Philanthropies.

Може да последвате и профилите на столичния заместник-кмет по дигитализация, иновации, икономическо развитие и инвестиции г-н Владимир Данаилов в twitter, facebook и Instagram, за да следите най-важното от дигитална София.

06.01.2020

Изтеглете новия ни годишен доклад “Икономически и инвестиционен профил на София”

 

Достъпен за изтегляне от сайта ни е новият доклад “Икономически и инвестиционен профил на София 2019”. Четвъртото поредно издание на годишния доклад съдържа данни и анализ на водещите индустрии, секторите с най-много привлечени инвестиции, развитието на инфраструктурата в града, местните данъци и условията за правене на бизнес, къде стои София спрямо другите инвестиционни дестинации в региона и какви са перспективите пред икономическото развитие и повишаването на инвестициите в столицата.

 

Някои от важните цифри в изследването:

Приносът на Столичната община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години и София остава най-голямата областна икономика в страната с около 40% от брутния вътрешен продукт на България.

Промяната в добавената стойност по сектори в столицата за последните 10 години е в унисон с трансформацията на българската икономика към сектори с по-висока добавена стойност. Докато делът на строителството отчетливо се свива (спрямо 2008 г.), то преработващата промишленост, информационните технологии и аутсорсинга увеличават своя дял и задават темпото на развитие на столицата.

Преработващата промишленост увеличава номиналната си добавена стойност след поредица от инвестиции в сферата на фармацевтиката, частите за коли, козметиката, оптиката и др. и към момента е с дял от 9,9% или с почти 2% повече от тежестта преди кризата. 

С толкова нараства и брутната добавена стойност на административните и спомагателни дейности, където се числи и част от аутсорсинг индустрията (тук се включва дейността на телефонните центрове за услуги или т. нар. кол центрове). 

Другата част от аутсорсинг индустрията попада в сектора „Професионални дейности и научни изследвания”. Тези два широки сектора на аутсорсинга, заедно с ИТ индустрията (част от „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”), намират добра почва за растеж в столицата последните няколко години заради комбинацията от образована работна ръка, владеенето на чужди езици и ниските разходи за труд.

Икономиката на София се характеризира и със значително по-висока от средната за страната инвестиционна активност. По последни данни около 40% от разходите за дълготрайни материални активи и половината от преките чуждестранни инвестиции са направени именно в столицата. Към края на 2018 г. столицата е привлякла 13 млрд.евро чужди инвестиции или около 9 800 евро на човек от населението, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.

Основната част от инвестициите в София се насочват към услугите, които са и отраслите с най-голям принос в добавената стойност на местната икономика – 37% от всички ПЧИ до 2018 г. са се влели в

X