05.12.2018

СОАПИ публикува доклада “Икономически и инвестиционен профил на София”

 

Екипът на Столичната агенция за инвестиции публикува новия доклад “Икономически и инвестиционен профил на София”, разработен от Института за пазарна икономика по поръчка на Агенцията. Документът съдържа данни и анализ на водещите индустрии, секторите с най-много привлечени инвестиции, значението на инфраструктурата, местните данъци и условията за правене на бизнес и къде стои София спрямо другите инвестиционни дестинации в региона.

 

Някои от важните цифри в изследването:

  • – София произвежда около 40% от брутния вътрешен продукт на България и осигурява най-високия стандарт на живот за своите граждани, сравнено с останалите части на страната. Приносът на Столична община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години.
  • – Най-голямата промяна в структурата на софийската икономика след кризата през 2009 г. е спадът в строителството – секторът се свива над два пъти – от 11% през 2008 г. до 5% от местната икономика през 2017 г. В същото време преработващата промишленост увеличава своята тежест в местната икономика след поредица от инвестиции в сферата на фармацевтиката, частите за коли, козметиката, оптиката и др. Към 2017 г. преработващата промишленост има дял от 10,4% или с над 2% повече от тежестта преди кризата.
  • – С толкова нараства и брутната добавена стойност на административните и спомагателни дейности, където се числи и част от аутсорсинг индустрията, която попада и в сектора „Професионални дейности и научни изследвания”. Тези два широки сектора на аутсорсинга, заедно с ИТ индустрията, намират добри условия за растеж в столицата последните няколко години.
  • – Бидейки основният икономически център в страната, не е изненада, че София привлича и около половината от инвестициите в страната въобще – половината от преките чуждестранни инвестиции са направени именно в столицата. Към края на 2017 г. столицата е привлякла 12,2 млрд. евро чужди инвестиции или около 9 200 евро на човек от населението, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.
  • – Предвид факта, че услугите доминират профила на общинската икономика, не е изненада, че секторът е привлякъл и най-много инвестиции. Най-големият получател на преки чуждестранни инвестиции в столицата е широкият сектор на търговията, транспорта и туризма – около 34% от чуждите инвестиции до 2017 г.. Вторият най-голям получател на чужди инвестиции са операциите с недвижими имоти – около 20% от всички чужди инвестиции в София са насочени към него.
  • – Заетостта в София е най-висока – 75% през 2017 г., което е абсолютен рекорд както в столицата, така и в страната.
19.11.2018

СОАПИ участва в XXVII-то издание на Конференцията на Италианските търговски камари в чужбина

 

По покана на г-жа Роза Кузмано, главен секретар на Италианската търговска камара в България, Столичната агенция за инвестиции взе участие в XXVII-то издание на Конференцията на Италианските търговски камари в чужбина. Конференцията се проведе между 10 и 13 ноември във Верона, Италия.

Изпълнителният директор на Столичната агенция за инвестиции Владимир Данаилов бе поканен да представи дейността на Агенцията, бизнес и инвестиционния климат в София, както и да се включи в международните срещи и събития с представители на международния и италианския бизнес на 13 ноември. Срещите се състояха с мениджъри на компании, заявили предварителен интерес за разговор, в който да получат актуална информация за условията и възможностите за бизнес и инвестиции в конкретни сектори в София.

Международният бизнес форум се организира веднъж годишно от Асоциацията на италианските камари в чужбина и италианската търговска камара във Верона. Събитието обединява представители на търговски камари, италиански търговски асоциации, университети, италиански и международни институции, малки и средни предприятия от всички сектори, национални агенции и представители на международния бизнес от цял свят.

В тазгодишното издание на конференцията участие взеха над 540 делегати от 61 страни. Участниците обсъдиха потенциала и възможностите за международно търговско сътрудничество с Италия.

В представянето и участието на София и България в събитието се включиха и президентът на Италианската търговска камара в България г-н Марко Монтеки, главният секретар г-жа Роза Кузмано и г-н Джорджио Перило, специалист социални мрежи, SEO и брандинг.

 

 

Италия е сред основните търговски и икономически партньори на България и е втората най-голяма експортна дестинация за страната ни след Германия. През 2017 г. износът на България към Италия възлиза на 2.2 милиарда евро, а вносът – 2.006 милиарда. След Германия и Русия, Италия е на трето място в общия внос на България. Страната е и четвъртият най-голям инвеститор у нас с компании в сектори като строителството, финансите, текстилното производство, енергетиката, търговията и др. През 2017 г. най-голям брой чуждестранни туристи в София са дошли именно от Италия – близо 70 000.

 

13.11.2018

СОАПИ представи инвестиционната среда в София на Втория ливано-български бизнес форум

Главният изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции Владимир Данаилов представи бизнес средата в София и актуални секторни данни по време на Втория ливано-български бизнес форум, който се състоя на 12 ноември в хотел Интерконтинентал в София. Форумът бе организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Ливано-българския бизнес съвет, Палатата на търговията, промишлеността и селското стопанство на Бейрут и планината Ливан, и с подкрепата на Посолството на Ливан в София.

На събитието Владимир Данаилов представи възможностите за инвестиции в столицата пред представители на големи предприятия, държавен и частен сектор, пред председателите на търговско-промишлените палати на Бейрут, Триполи, Сайда, ръководителите на Ливанската агенция за инвестиции, Асоциацията на ливанските индустриалци и др.

Сред официалните гости на събитието бяха и Н.Пр. Тофик Жабер, посланик на Ливан в Република България, както и председателят на Ливано-българския бизнес съвет и организатор на Втория ливано-български бизнес форум – г-н Ахмед Аладин.

В бизнес срещите взеха участие над 80 представители на бизнеса от двете страни. Българските фирми имаха възможността да се срещнат с представители на ливанския бизнес в секторите строителство и строителни машини, недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост и супермаркети, финансово и инвестиционно посредничество, консултантски услуги, фармацевтика, козметика, ИТ и софтуерни разработки, текстил, туризъм, оборудване и др.

По данни на БТПП стокообменът между двете държави е нараснал с 56% през 2017 г. В палатата са регистрирани над 300 компании с ливански капитал, а регистрирани търговски представителства в България имат 95 ливански фирми.

07.11.2018

СОАПИ представя София на Петербургския международен иновационен форум

 

По покана на Губернатора на Петербург Георги Полтавченко към кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, София ще участва на VI-я международен конгрес „Санкт Петербург и славянският свят“, който ще се състои между 28-30 ноември 2018 г. в гр. Санкт Петербург.

София ще бъде представена от екип на Столичната агенция за инвестиции с презентация в рамките на пленарните сесии от програмата на Конгреса и ще разполага със свой информационен щанд със зона за преговори като част от изложението „Глобални и регионални партньори на Санкт Петербург“, което съпътства тридневния конгрес.

Фокусът на събитието ще е върху въвеждането на иновации, в частност цифровата трансформация, и тяхното успешно прилагане в живота на градовете. Конгресът се организира от Правителството на Санкт Петербург и е част от XI-я Петербургски международен иновационен форум – най-голямото конгресно и изложбено мероприятие на Северозападна Русия, посветено на иновациите. Форумът ежегодно събира над 10 000 експерти и е място за професионален диалог между руската и международната общност като средство за подкрепа на иновациите и сътрудничество между институциите, бизнеса и науката.

X