Инвест София подписа Меморандум за сътрудничество с агротехнологичната компания Atlas Agro Science

X