07.02.2018
press-conference-SIA-BOA-outsourcing-industry-Sofia

Новото лице на аутсорсинг индустрията в София и България – съвместна пресконференция на СОАПИ И БАА

 

 

press-conference-SIA-BOA-outsourcing-industry-SofiaАутсорсинг индустрията в България се променя с бързи темпове и търси нови кадри. Очаква се до 2020 г. да се отворят нови около 20 000 работни места. Това стана ясно по време на съвместна пресконференция на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ и Българската аутсорсинг асоциация /БАА/, на която Пламен Цеков, член на Управителния съвет на БАА и Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на СОАПИ представиха актуални данни за състоянието на аутсорсинг сектора от доклади на двете организации.

През последните години секторът промени из основи своето съдържание. Базирайки се на основни услуги в областта на клиентското обслужване (кол центрове) в периода 2010-2013 г., където процесите и технологиите бяха сравнително уеднаквени и стандартизирани, нуждата на бизнеса прерастена в обслужване на клиентите с подчертана добавена стойност. Те започнаха да изискват обработката на далеч по-сложни процеси в които са застъпени много повече аналитична дейност, изграждане, поддържане и осигуряване на растеж в основни бизнес дейност като маркетинг, продажби, счетоводство, човешки  ресурси и други. Поради това „Този сектор има нужда от специалисти по управление на човешките ресурси, финансов и счетоводен аутсорсинг, IT специалисти“, каза Пламен Цеков по време на съвместната пресконференция. „В София са концентрирани 80-90% от аутсорсинг дейностите в България. Според официалната статистика през 2016 година добавената стойност на аутсорсинг сектора в столицата достига рекордните 2,2 млрд. лева“, каза Владимир Данаилов.

Проблемът с кадрите е във фокуса на СОАПИ и заедно с бизнеса и Министерството на образованието и науката се подготвя нова дигитална платформа, чрез която да се даде конкретна възможност на училища и университети да работят с представители на бизнеса в града, подчерта Данаилов. „Вече не е достатъчно да знаеш два или повече чужди езици, нужни са инженерни и бизнес умения за нашия сектор от икономиката“, добави Цеков.

Според данните на Българската аутсорсинг асоциация, 2,5 млрд. евро  е очакваният оборот до 2020 г. от аутсорсинг бизнеса, а като дял от БВП аутсорсинг индустрията ще достигне 4,3% и се очаква заетите в тази сфера да станат 62 500 души. Към края на 2016 г. в бранша са ангажирани над 47 800 души, като се очаква данните за 2017 г. да покажат приблизително 12% увеличение. 1,5% от всички платени данъци върху доходите в държавната хазна през 2016 г. идват от аутсорсинг индустрията, а 0,9% от оперативните приходи на компаниите отиват за данъци.

„Аутсорсинг индустрията формира гръбнака на средната класа в България и дава работа на много млади хора, които предпочитат да

11.01.2018
Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

СОАПИ спечели проект за дигиталната трансформация на София

Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

 

Екипът на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ участва и спечели място в проекта Digital Cities Challenge /Предизвикателствата към цифровите градове/ на Европейската комисия. Така София става един от общо 15-те града, които проектът ще подкрепи в инициативи към дигитална трансформация на градската среда и обществото. Столицата ни ще бъде включена в специална програма за менторство и работа в мрежа и ще получи стратегическа подкрепа в решаването и изпълнението на конкретни за града проекти.  

Инициативата на Европейската комисия Digital Cities Challenge има за цел да помогне на 15 европейски града да насърчават използването на съвременните технологии. Така те ще стимулират своя растеж, ще създават работни места и ще станат по-привлекателни места за живеене. Инициативата включва градове в Европа, които в момента демонстрират стабилен напредък в цифровизацията и които имат силна мотивация да се възползват от предимствата на цифровата трансформация.

Като част от проекта София ще получи безплатна подкрепа, менторство и помощ в изпълнението на проекти, които насърчават по-нататъшните иновации и производителност и най-вече – подобряват качеството на живот в града. Какво се предвижда още:

      Безплатни съвети и съдействие от експерти, които ще са запознати с условията в града, настоящите предизвикателства и бъдещи амбиции;

      Достъп до инструменти, които позволяват оценка до каква дигитална зрялост е достигнал града и към какви следващи резултати трябва да се стреми;

      Достъп до обучителни сесии, европейски мрежи и платформи за изграждане на местен екип от експерти;

      Диалог с други градове в Европа, които са започнали или започват процеса и имат добри практики, за обмен на опит и идеи;

Екипът на СОАПИ  спечели проекта още на първия етап от конкурса, в който бяха избрани първите 5 града. Продължителността на проекта  ще бъде за пълните 18 месеца – от януари 2018 до юни 2019 г. Останалите градове до общо 15 ще бъдат включени в 14-месечна програма и ще бъдат избрани през февруари на втори етап от кандидатстването.

 

Екипът на СОАПИ е водещата организация по участие в проекта Digital Cities Challenge, а възложител на изпълнението по програмата е Столична община. В края на участието си в проекта на Европейската комисия, София ще разполага с разработена ясна стратегия и план за действие за преминаване към цифрова трансформация. Тя ще включва осезаеми, постижими и измерими стъпки, които трябва да се предприемат в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Ще бъде изградена общност от местни заинтересовани страни, желаещи да се включат в процеса

18.12.2017

Интернет-базирана платформа ще свърже бизнеса с образованието

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  /СОАПИ/ и Министреството на образованието и науката подписаха Меморандум за сътрудничество, чиято цел е свързването на бизнеса и образованието. Предвижда се създаване на уеб платформа с безплатен и неограничен достъп, в която фирмите ще могат да обявяват стажове и обучения, както и свободни работни места. Бъдещата „Дигитална карта на образователната система в Столичната община за подготовка на кадри“ ще дава актуална информация в кое училище колко ученици и по какви специалности се подготвят.

 
„Мисията на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции е да подпомага развитието на добрата икономическа, бизнес и социална среда в София и именно за това СОАПИ се ангажира да доразвие връзката между бизнеса и образованието, като си партнира и с МОН в тази област.“, каза по време на подписването на Меморандума главният изпълнителен директор на СОАПИ Владимир Даналов. „На база на проведени срещи, анализи и разговори с представители на образователни институции и бизнеса, стана ясно, че е необходимо да има достъп до актуална информация за броя на специалистите, които се подготвят в образователната система, както и за работните позиции на пазара на труда. Това доведе до идеята за създаване на единна дигитална карта/платформа, съдържаща такава информация. Благодарим на министерството на образованието и науката и в частност на министър Красимир Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова за това, че ни подкрепиха в идеята и съм сигурен, че партньорството ни ще доведе до конкретни положителни резултати в областта на свързването на бизнеса и образованието.“, каза още Владимир Данаилов.

 
Очаква се интернет-базираната платформа да стартира през март 2018 г. първоначално в Столична община, като амбицията е този проект от регионален да стане национален.

06.12.2017
Municipal-Bank

Прессъобщение: Новито Опортюнитис подаде оферта за Общинска банка АД

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НОВИТО ОПОРТЮНИТИС ПОДАДЕ ОФЕРТА ЗА ОБЩИНСКА БАНКА АД

НОВИТО ОПОРТЮНИТИС е компанията, която е подала оферта за покупка на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД. Тя закупи конкурсна  документация и информационния меморандум. НОВИТО ОПОРТИНИТИС е регистрирано в Лихтенщайн и е  100 % собственост на КАИАК/CAIAC/  Фонд Мениджмънт АГ.

Конкурсната комисия на СОАПИ отвори офертата на кандидата в присъствието на Надзорния съвет на Агенцията.  Комисията ще провери дали офертата отговаря на условията на конкурса и ще изготви доклад. Той ще бъде внесен в Надзорния съвет и чрез него в Столичния общински съвет, който ще вземе решение дали да приеме или отхвърли предложението за продажба.  При положително решение на СОС – процедурата продължава с проверка от БНБ и от КЗК.

Напомняме, че Столичният общински съвет прие в края на юли доклад за приватизацията на акционерното участие на Столичната община в капитала на Общинска банка АД. В условията на обявения конкурс е записано, че могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени публични вземания към държава и община. Стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг минимум ВВ-. Минимален капитал от 20 млн. евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.

X