22.11.2017

Кметът на София обсъди възможности за привличане на швейцарски инвестиции

Създаване на възможности за привличане на швейцарски инвестиции в София – това обсъдиха на съвместна среща кметът на София Йорданка Фандъкова и управител на швейцарската компания Quikfox Мануел Круменахер. На срещата присъстваха и заместник-кметът на София по финанси Дончо Барбалов и директорът на общинската агенция за инвестиции Владимир Данаилов.

 

Фирмата ще си сътрудничи с Общинската агенция за инвестиции при работа по бъдещи проекти. Срещата с кмета на София се проведе по покана на швейцарската фирма, която работи от 24 години в столицата и се развива в областта на софтуера, IT технологиите и човешките ресурси. 40 млади квалифицирани специалисти работят във фирмата и тя успява да подбере кадри, да инвестира в тяхното развитие и да изпълнява социално отговорни дейности.

 

Кметът Йорданка Фандъкова посочи, че приоритет в работата през последните години е развитието на София като зелен и иновативен град. Общината подкрепя инвестиции, които са насочени към подобряване на околната среда, чистотата на въздуха, транспорта, както и образованието. Конкретно в IT сектора, към 2015 г. чуждите инвестиции достигат 261 млн. евро.

23.10.2017
London-and-Partners-SIA-partnership-free-office

Лондон ще дава временни безплатни офиси на софийския бизнес

London-and-Partners-SIA-partnership-free-office

Николай Стойнев, зам.-председател на СОС и председател на Надзорния съвет на СОАПИ, Тони Марджиота, директор в лондонската агенция „Лондон и партньори“ и Владимир Данаилов, изпълнителен директор на СОАПИ.

Лондон  ще предоставя временни безплатни офиси за софийски предприемачи, които искат да работят в британската столицата.  За това се договориха изпълнителният директор на Столичната агенция по приватизация и инвестиции Владимир Данаилов с колегата си от британската агенцията „London and partners“ Тони Марджиота. Двамата проведоха среща в рамките на програмата на делегацията, водена от столичния кмет Йорданка Фандъкова в Лондон. Веднага след нея бе подготвен проект на споразумение за обща работа, който предстои да бъде обсъден на експертно ниво и подписан.

Документът ще ангажира Лондон да предоставя цялостна подкрепа за софийския бизнес като осигуряване на помощ за отваряне на фирма, намиране на кадри, контакти за работа и представяне пред местния бизнес. „На свой ред СОАПИ ще предложи същата конкретна подкрепа на лондонския бизнес, който иска да инвестира в София“, каза Данаилов. Той, заедно със зам.- председателя на Столичния общински съвет и председател на Надзорния съвет на СОАПИ Николай Стойнев, представиха пред колегите си от „London and partners“ възможностите за  развитие на бизнеса в столицата. Лондон има подобни споразумения с градове като Лисабон, Париж, Тел Авив и Лос Анджелис.

 

 

London-and-Partners-SIA-partnership-free-office-2Лондонската агенция се финансира 50 на сто от общината на британската столица, а другите 50 процента се дават от бизнеса. В  нея работят около 150 души, които развиват проекти в областта на насърчаването и привличането на чужди предприемачи, образованието и туризма.

 

18.10.2017
Manager=for-a-day-at-SIA

„Мениджър за един ден“ в СОАПИ

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) участва в 16-тата инициатива „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт-България. Един работен ден в агенцията прекараха Петър Христакиев, ученик от 12 клас на ПГИУ „Елиас Канети“ в Русе и Гергана Даскалова, студентката от четвърти курс на УНСС. Изпълнителният директор на Агенцията, Владимир Данаилов, запозна младите мениджъри с работата в организацията, предизвикателствата пред софийския бизнес и възможностите за развитие на града като предпочитана бизнес дестинация от компании с висока добавена стойност.

Вижте интервюто на economy.bg с впечатленията на Петър и Гергана и коментар от Владимир Данаилов за инициативата и за деня, прекаран с екипа на Агенцията.

10.10.2017
Municipal-Bank

СОАПИ обявява продажба чрез публично оповестен конкурс на безналични акции на „Общинска банка“ АД, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЯВЯВА

продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап

на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 %

от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София, съгласно

Р Е Ш Е Н И Е

No 473/02.10.2017 г.

 

На основание чл.1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т.1 ,чл. 3, ал. 3,  чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2  от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение N 471 по Протокол № 37/20.07.2017 г., на Столичен общински съвет и чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

 

  1. Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София.

 

  1. Определя минимална конкурсна цена в размер на 45,650,000 (четиридесет и пет милиона шестотин и петдесет хиляди) лева за 3,880,388 (три милиона осемстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и осем) броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София.

 

  1. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на Дружеството, се закупува в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, град София, пл. Славейков 6, етаж 1, стая № 23 в срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната документация е 5 000 лева /пет хиляди лева/ без ДДС и се заплаща, както следва:

 

3.1. В касата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции или

 

3.2. Чрез банков превод по следната сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции:

„Общинска банка“ АД, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6

IBAN BG 85 SOMB 9130 31 26474600,

BIC SOMBBGSF

 

3.3. Плащането се извършва преди получаване/изпращане на конкурсната документация.

3.4. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за сметка на заинтересованите лица, желаещи да закупят документация.

 

  1. 4. Конкурсната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи конкурсна документация. В случай, че документът по предходното изречение, е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език.

 

  1. 5. В срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението
X