11.01.2018
Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

СОАПИ спечели проект за дигиталната трансформация на София

Sofia-oart-of-Digital-Cities-Challenge-EU

 

Екипът на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ участва и спечели място в проекта Digital Cities Challenge /Предизвикателствата към цифровите градове/ на Европейската комисия. Така София става един от общо 15-те града, които проектът ще подкрепи в инициативи към дигитална трансформация на градската среда и обществото. Столицата ни ще бъде включена в специална програма за менторство и работа в мрежа и ще получи стратегическа подкрепа в решаването и изпълнението на конкретни за града проекти.  

Инициативата на Европейската комисия Digital Cities Challenge има за цел да помогне на 15 европейски града да насърчават използването на съвременните технологии. Така те ще стимулират своя растеж, ще създават работни места и ще станат по-привлекателни места за живеене. Инициативата включва градове в Европа, които в момента демонстрират стабилен напредък в цифровизацията и които имат силна мотивация да се възползват от предимствата на цифровата трансформация.

Като част от проекта София ще получи безплатна подкрепа, менторство и помощ в изпълнението на проекти, които насърчават по-нататъшните иновации и производителност и най-вече – подобряват качеството на живот в града. Какво се предвижда още:

      Безплатни съвети и съдействие от експерти, които ще са запознати с условията в града, настоящите предизвикателства и бъдещи амбиции;

      Достъп до инструменти, които позволяват оценка до каква дигитална зрялост е достигнал града и към какви следващи резултати трябва да се стреми;

      Достъп до обучителни сесии, европейски мрежи и платформи за изграждане на местен екип от експерти;

      Диалог с други градове в Европа, които са започнали или започват процеса и имат добри практики, за обмен на опит и идеи;

Екипът на СОАПИ  спечели проекта още на първия етап от конкурса, в който бяха избрани първите 5 града. Продължителността на проекта  ще бъде за пълните 18 месеца – от януари 2018 до юни 2019 г. Останалите градове до общо 15 ще бъдат включени в 14-месечна програма и ще бъдат избрани през февруари на втори етап от кандидатстването.

 

Екипът на СОАПИ е водещата организация по участие в проекта Digital Cities Challenge, а възложител на изпълнението по програмата е Столична община. В края на участието си в проекта на Европейската комисия, София ще разполага с разработена ясна стратегия и план за действие за преминаване към цифрова трансформация. Тя ще включва осезаеми, постижими и измерими стъпки, които трябва да се предприемат в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Ще бъде изградена общност от местни заинтересовани страни, желаещи да се включат в процеса

18.12.2017

Интернет-базирана платформа ще свърже бизнеса с образованието

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  /СОАПИ/ и Министреството на образованието и науката подписаха Меморандум за сътрудничество, чиято цел е свързването на бизнеса и образованието. Предвижда се създаване на уеб платформа с безплатен и неограничен достъп, в която фирмите ще могат да обявяват стажове и обучения, както и свободни работни места. Бъдещата „Дигитална карта на образователната система в Столичната община за подготовка на кадри“ ще дава актуална информация в кое училище колко ученици и по какви специалности се подготвят.

 
„Мисията на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции е да подпомага развитието на добрата икономическа, бизнес и социална среда в София и именно за това СОАПИ се ангажира да доразвие връзката между бизнеса и образованието, като си партнира и с МОН в тази област.“, каза по време на подписването на Меморандума главният изпълнителен директор на СОАПИ Владимир Даналов. „На база на проведени срещи, анализи и разговори с представители на образователни институции и бизнеса, стана ясно, че е необходимо да има достъп до актуална информация за броя на специалистите, които се подготвят в образователната система, както и за работните позиции на пазара на труда. Това доведе до идеята за създаване на единна дигитална карта/платформа, съдържаща такава информация. Благодарим на министерството на образованието и науката и в частност на министър Красимир Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова за това, че ни подкрепиха в идеята и съм сигурен, че партньорството ни ще доведе до конкретни положителни резултати в областта на свързването на бизнеса и образованието.“, каза още Владимир Данаилов.

 
Очаква се интернет-базираната платформа да стартира през март 2018 г. първоначално в Столична община, като амбицията е този проект от регионален да стане национален.

06.12.2017
Municipal-Bank

Прессъобщение: Новито Опортюнитис подаде оферта за Общинска банка АД

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НОВИТО ОПОРТЮНИТИС ПОДАДЕ ОФЕРТА ЗА ОБЩИНСКА БАНКА АД

НОВИТО ОПОРТЮНИТИС е компанията, която е подала оферта за покупка на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД. Тя закупи конкурсна  документация и информационния меморандум. НОВИТО ОПОРТИНИТИС е регистрирано в Лихтенщайн и е  100 % собственост на КАИАК/CAIAC/  Фонд Мениджмънт АГ.

Конкурсната комисия на СОАПИ отвори офертата на кандидата в присъствието на Надзорния съвет на Агенцията.  Комисията ще провери дали офертата отговаря на условията на конкурса и ще изготви доклад. Той ще бъде внесен в Надзорния съвет и чрез него в Столичния общински съвет, който ще вземе решение дали да приеме или отхвърли предложението за продажба.  При положително решение на СОС – процедурата продължава с проверка от БНБ и от КЗК.

Напомняме, че Столичният общински съвет прие в края на юли доклад за приватизацията на акционерното участие на Столичната община в капитала на Общинска банка АД. В условията на обявения конкурс е записано, че могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени публични вземания към държава и община. Стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг минимум ВВ-. Минимален капитал от 20 млн. евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.

05.12.2017

СОАПИ с нов офис за бизнеса

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции отвори новия си офис на ул. „Гурко“ 12  и заедно с нашите съмишленици от Столична община и успешни бизнес партньори, развиващи своята дейност в града ни, си пожелахме много общи успехи!

 

За 2017г. по поръчка на СОАПИ бяха изготвени 5 доклада, представящи актуални данни за средата в София – икономически профил на града, работна сила, аутсорсинг индустрията, сектора на информационните технологии и развитието на туризма, съобщи на откриването Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Агенцията. Той допълни, че София продължава да бъде най-голямата областна икономика в страната. Тя осигурява най-високия стандарт на живот и се отличава с добро усвояване на европейски средства, което е основен източник на публични инвестиции. До края на септември 2017 г. са усвоени 3,5 млрд. лева, а делът на IT сектора се увеличава от 3,8% до 5,7% от общия обем на произведената продукция и до почти 50% от по-широкия отрасъл на информационните технологии.

 

 

Агенцията е създадена през лятото на 1992 г. като за своята 25 годишна история е реализирала най-много сключени сделки от приватизиращ орган в страната – близо 2 900, съобщи д- р Вергиния Стоянова, изпълнителен директор на СОАПИ: В резултат на което паричните постъпления са почти 500 млн. лв. Постъпилите средства от приватизация позволиха на Столична община да осъществи своя самостоятелна инвестиционна програма. Само през последните няколко години бяха реализирани редица проекти в изграждането на нови училища и детски градини, реконструкция и обновяване на здравните заведения, изграждане на нови детски и спортни площадки. В същото време за сключените сделки, които пряко се контролират от Агенцията и които са само 9 % от всички продажби, са реализирани допълнителни инвестиции в рамер на 160 млн. лв. и разкритите нови работни места са над 18 хиляди. Николай Стойнев, председател на НС на СОАПИ и зам.-председател на Столичен общински съвет благодари за усилията на екипа на Агенцията. София създава все по-успешни партньорства с бизнеса, които внасят още по-голяма добавена стойност към икономиката на града ни, каза той.

X