Инвест София част от работните срещи на корейски изследователи по Програма „Трансфер на знания“ на Република Корея

X