Bulpos откри център за иновации в офиса си в София

X