Стандард енд Пуърс повиши кредитния рейтинг на София от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива
11.03.2018
Очакванията за икономиката и инвестициите в България и региона през 2018
11.03.2018

Екипи от общините на Виена и София обсъдиха успешни практики за развитието на двата града

На 12-ти и 13-ти февруари екип на Столичната агенция за инвестиции посети Виена за бизнес срещи с представители на Vienna Business Agency, Градски иновации – Виена, Дирекция МА23 към Община Виена и Виена 3420 AG.

Изпълнителният директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции, Владимир Данаилов и екип от отдел “Инвестиционен анализ” обсъдиха успешни практики за развитие на бизнес средата и ефективни поощрителни мерки за инвеститори, които двете страни прилагат.

Четирите посетени организации са основните двигатели в управлението и развитието на Виена като бизнес дестинация и прилагат политики и дейности, които да развиват Виена като град с удобна, технологична и екологична градска среда.

 

Виена в цифри

  • Към 2016 г. Виена е дом на 1 840 226 души от 181 различни националности; всяка година жителите на града се увеличават с нови 22-27 000 души
  • От изключителна важност е управлението на жилищни площи и работни места в града за добро развитие на Виена при бързия темп на нарастване на населението – 38 кв. м. е средната жилищна площ на жител в града
  • Градът има 857 паркови пространства, 854 детски площадки, 32 киносалона
  • Бюджетът за управлението на града е около 12 милиарда евро
  • Брутният вътрешен продукт към 2014 г. на човек от населението в града е 47 300 евро /при 38 500 евро за Австрия/
  • 93 милиарда евро са чужденстранните инвестиции в града за 2014 г., с най-голям дял от 42% от страни от ЕС, следвани от инвестиции от Русия – 21% и САЩ – 11%
  • ИТ секторът е един от най-бързо развиващите се в града, с 40 000 заети; през 2015 г. в града са стартирали 6 681 нови компании

 

Vienna Business Agency

Виенската бизнес агенция /Vienna Business Agency/ активно подкрепя развитието на национални и международни компании от различни индустрии в австрийската столица вече над 30 години чрез управление на парични субсидии, недвижими имоти и консултации. С дейностите си, агенцията развива Виена като конкурентна бизнес дестинация в Европа и като стимулираща среда за нови компании, като в същото време постоянно подпомага растежа на съществуващите бизнеси в града. Vienna Business Agency предлага финансова подкрепа на фирмите чрез свой фонд, урежда въпроси с недвижимо имущество, офис и жилищно настаняване, предлага постоянна безвъзмездна помощ със съвети и консултиране.

Над 160 души работят в Агенцията, а Международният отдел се състои от 11 души, които говорят 15 езика и работят, за да осигурят съвети и лесна адаптация на чуждите фирми, които са избрали да се позиционират във Виена. Екипът на организацията работи за промотирането на града извън страната и подпомагат чужденците, избрали Виена за работа и живот, да се ориентират по-лесно в местната среда. Останалите отдели в организацията работят профилирано по помощ за стартъпи или развитие в конкретни индустрии – креативни, научна дейност, технологии и др.

За привличане на чужди инвеститори Агенцията си сътрудничи с търговските аташета към австрийските посолства по света. Освен с пълния набор консултантска и административна подкрепа, Агенцията работи и по управлението на ежегоден грантов фонд от 40 млн. евро. Средно 1 200 компании от различни сектори и на различен етап от развитието си, местни и чужди, кандидатстват за финансиране от Виенската бизнес агенция по 15 различни по тематика програми. Близо половината от кандидатстващите получават одобрение за финансиране. С 500 000 евро от годишния фонд задължително се стимулират проекти на компании в изследователската и развойната дейност, а други 50 000 са за инициативи по интернационализация. Vienna Business Agency отговаря и за ежегодното провеждане на различни събития, които поощряват развитието на стартъп средата, технологичния сектор и творческите индустрии.

***

Urban Innovation Vienna

С Urban Innovation Vienna екипът ни проведе среща на тема Решения за умен град и изготвянето на стратегия за интелигентен град. Urban Innovation Vienna e част от общинската структура на Виена и функционира като консултантски отдел към градската администрация. Основната мисия на организацията е да съдейства за въвеждането на интердисциплинарни решения за функционирането на Виена като умен и иновативен град и да фасилитира провеждането на консенсусни политики между държава, администрация и бизнес.

Urban Innovation Vienna разчита на широко техническо ноу-хау, международни контакти и мрежи и се занимава с разработването на пилотни и експериментални проекти в сферата на смарт сити и иновативни градски решения. Един от текущите проекти на отдела е тестването на доставяне на енергийни продукти и услуги към крайни клиенти чрез блокчейн технологии. За целта през последните месеци Urban Innovation Vienna е в партньорство с частни енергийни компании в града – едната, Wien Energie, с експертиза в използването на блокчейн базирани платформи за ускоряване на сделките, а другата – Viertel Zwei, която управлява квартал на Виена с жилищни и офис сгради и обслужва бизнес потребители и домакинства. С участието си в проекта, Urban Innovation Vienna цели да тества работещи средства за справяне с все по-сложните сделки между големи и малки производители и потребители, както и управлението на електроенергията от възобновяеми източници и след това да въведе успешните модели в масово приложение в цялата градска среда на Виена.

София има общ проект с Urban Innovation Vienna в рамките на инициативата на ЕС Smarter together. Участието на София в проекта създава условия за трансфер на водещи технологии и практики от градовете Виена, Мюнхен и Лион и обмен на опит за разработване на стратегията и на План за устойчива градска мобилност (SUMP) на местно ниво. Визията на София в проекта е да стане „Зелената и интелигентна столица на България – модел за устойчиво развитие“. София участва в проекта като follower city заедно с Венеция и Сантиаго де Компостела под менторството на по-опитните Виена, Мюнхен и Лион.

***

Дирекция МА 23

Дирекция МА 23 отговаря за статистическите данни на града. Бяха обсъдени техния опит в събирането на данни за ключови показатели за града – икономически данни и данни за пазара на труда, образование, туризъм, потребление и друга градска статистика.

МА 23 работи в тясно сътрудничество с университетите в града и различни изследователски центрове. На всеки четири години Дирекцията издава пълен справочник с данни за Виена със сравнителен анализ с показателите на други градове. Една от основните задачи на екипа е дигитализирането на публичния сектор чрез инициативата OPEN GOVERNMENT WIEN.

***

Wien 3420 AG  

Wien 3420 AG популяризира градското планиране и подкрепя зонирането и инфраструктурното развитие на Виена. Компанията отговаря за изграждането и развитието на Езерния град Асперн – към днешна дата един от най-големите проекти за градско развитие в Европа. На 240 хектара ще бъдат създадени жилищни и бизнес площи за 20 000 души и 20 000 работни места през следващите 20 години. Новата зона е съвременно управление на пространството и енергийните ресурси за всичко необходимо в една градска система – дом, образование, работа, социални дейности, култура, спорт и отдих, научна дейност и бизнес развитие.

 

Срещите бяха организирани от Eurocomm-PR София, бюрото за международни връзки към Виенския общински съвет в София. ,

Ако се интересувате от инвестиционна възможност във Виена или търсите партньорство с австрийска организация, не се колебайте да се свържете с екипа ни на имейл contact@investsofia.com за конкретни насоки и възможности, които набелязахме в рамките на работните ни срещи с посочените организации.

X