Стандард енд Пуърс повиши кредитния рейтинг на София от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива
11.03.2018
Очакванията за икономиката и инвестициите в България и региона през 2018
11.03.2018

Екипи от общините на Виена и София обсъдиха успешни практики за развитието на двата града

На 12-ти и 13-ти февруари екип на Столичната агенция за инвестиции посети Виена за бизнес срещи с представители на Vienna Business Agency, Градски иновации – Виена, Дирекция МА23 към Община Виена и Виена 3420 AG.

Изпълнителният директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции, Владимир Данаилов и екип от отдел “Инвестиционен анализ” обсъдиха успешни практики за развитие на бизнес средата и ефективни поощрителни мерки за инвеститори, които двете страни прилагат.

Четирите посетени организации са основните двигатели в управлението и развитието на Виена като бизнес дестинация и прилагат политики и дейности, които да развиват Виена като град с удобна, технологична и екологична градска среда.

 

Виена в цифри

  • Към 2016 г. Виена е дом на 1 840 226 души от 181 различни националности; всяка година жителите на града се увеличават с нови 22-27 000 души
  • От изключителна важност е управлението на жилищни площи и работни места в града за добро развитие на Виена при бързия темп на нарастване на населението – 38 кв. м. е средната жилищна площ на жител в града
  • Градът има 857 паркови пространства, 854 детски площадки, 32 киносалона
  • Бюджетът за управлението на града е около 12 милиарда евро
  • Брутният вътрешен продукт към 2014 г. на човек от населението в града е 47 300 евро /при 38 500 евро за Австрия/
  • 93 милиарда евро са чужденстранните инвестиции в града за 2014 г., с най-голям дял от 42% от страни от ЕС, следвани от инвестиции от Русия – 21% и САЩ – 11%
  • ИТ секторът е един от най-бързо развиващите се в града, с 40 000 заети; през 2015 г. в града са стартирали 6 681 нови компании

 

Vienna Business Agency

Виенската бизнес агенция /Vienna Business Agency/ активно подкрепя развитието на национални и международни компании от различни индустрии в австрийската столица вече над 30 години чрез управление на парични субсидии, недвижими имоти и консултации. С дейностите си, агенцията развива Виена като конкурентна бизнес дестинация в Европа и като стимулираща среда за нови компании, като в същото време постоянно подпомага растежа на съществуващите бизнеси в града. Vienna Business Agency предлага финансова подкрепа на фирмите чрез свой фонд, урежда въпроси с недвижимо имущество, офис и жилищно настаняване, предлага постоянна безвъзмездна помощ със съвети и консултиране.

Над 160 души работят в Агенцията, а Международният отдел се състои от 11 души, които говорят 15 езика и работят, за да осигурят съвети и лесна адаптация на чуждите фирми, които са избрали да се позиционират във Виена. Екипът на организацията работи за промотирането на града извън страната и подпомагат чужденците, избрали Виена за работа и живот, да се ориентират по-лесно в местната среда. Останалите отдели в организацията работят профилирано по помощ за стартъпи или развитие в конкретни индустрии – креативни, научна дейност, технологии и др.

За привличане на чужди инвеститори Агенцията си сътрудничи с търговските аташета към австрийските посолства по света. Освен с пълния набор консултантска и административна подкрепа, Агенцията работи и по управлението на ежегоден грантов фонд от 40 млн. евро. Средно 1 200 компании от различни сектори и на различен етап от развитието си, местни и чужди, кандидатстват за финансиране от Виенската бизнес агенция по 15 различни по тематика програми. Близо половината от кандидатстващите получават одобрение за финансиране. С 500 000 евро от годишния фонд задължително се стимулират проекти на компании в изследователската и развойната дейност, а други 50 000 са за инициативи по интернационализация. Vienna Business Agency отговаря и за ежегодното провеждане на различни събития, които поощряват развитието на стартъп средата, технологичния сектор и творческите индустрии.

***

Urban Innovation Vienna

С Urban Innovation Vienna екипът ни проведе среща на тема Решения за умен град и изготвянето на стратегия за интелигентен град. Urban Innovation Vienna e част от общинската структура на Виена и функционира като консултантски отдел към градската администрация. Основната мисия на организацията е да съдейства за въвеждането на интердисциплинарни решения за функционирането на Виена като умен и иновативен град и да фасилитира провеждането на консенсусни политики между държава, администрация и бизнес.

Urban Innovation Vienna разчита на широко техническо ноу-хау, международни контакти и мрежи и се занимава с разработването на пилотни и експериментални проекти в сферата на смарт сити и иновативни градски решения. Един от текущите проекти на отдела е тестването на доставяне на енергийни продукти и услуги към крайни клиенти чрез блокчейн технологии. За целта през последните месеци Urban Innovation Vienna е в партньорство с частни енергийни компании в града – едната, Wien Energie, с експертиза в използването на блокчейн базирани платформи за ускоряване на сделките, а другата – Viertel Zwei, която управлява квартал на Виена с жилищни и офис сгради и обслужва бизнес потребители и домакинства. С участието си в проекта, Urban Innovation Vienna цели да тества работещи средства за справяне с все по-сложните сделки между големи и малки производители и потребители, както и управлението на електроенергията от възобновяеми източници и след това да въведе успешните модели в масово приложение в цялата градска среда на Виена.

София има общ проект с Urban Innovation Vienna в рамките на инициативата на ЕС Smarter together. Участието на София в проекта създава условия за трансфер на водещи технологии и практики от градовете Виена, Мюнхен и Лион и обмен на опит за разработване на стратегията и на План за устойчива градска мобилност (SUMP) на местно ниво. Визията на София в проекта е да стане „Зелената и интелигентна столица на България – модел за устойчиво развитие“. София участва в проекта като follower city заедно с Венеция и Сантиаго де Компостела под менторството на по-опитните Виена, Мюнхен и Лион.

***

Дирекция МА 23

Дирекция МА 23 отговаря за статистическите данни на града. Бяха обсъдени техния опит в събирането на данни за ключови показатели за града – икономически данни и данни за пазара на труда, образование, туризъм, потребление и друга градска статистика.

МА 23 работи в тясно сътрудничество с университетите в града и различни изследователски центрове. На всеки четири години Дирекцията издава пълен справочник с данни за Виена със сравнителен анализ с показателите на други градове. Една от основните задачи на екипа е дигитализирането на публичния сектор чрез инициативата OPEN GOVERNMENT WIEN.

***

Wien 3420 AG  

Wien 3420 AG популяризира градското планиране и подкрепя зонирането и инфраструктурното развитие на Виена. Компанията отговаря за изграждането и развитието на Езерния град Асперн – към днешна дата един от най-големите проекти за градско развитие в Европа. На 240 хектара ще бъдат създадени жилищни и бизнес площи за 20 000 души и 20 000 работни места през следващите 20 години. Новата зона е съвременно управление на пространството и енергийните ресурси за всичко необходимо в една градска система – дом, образование, работа, социални дейности, култура, спорт и отдих, научна дейност и бизнес развитие.

 

Срещите бяха организирани от Eurocomm-PR София, бюрото за международни връзки към Виенския общински съвет в София. ,

Ако се интересувате от инвестиционна възможност във Виена или търсите партньорство с австрийска организация, не се колебайте да се свържете с екипа ни на имейл contact@investsofia.com за конкретни насоки и възможности, които набелязахме в рамките на работните ни срещи с посочените организации.

X
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@investsofia.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.