Екипи от общините на Виена и София обсъдиха успешни практики за развитието на двата града

X