Започна строежът на сградата за българския петаскейл суперкомпютър, част от мрежата на EuroHPC
27.07.2020
Предстоящи събития в София
29.07.2020

Възможности за финансиране

София Тех Парк отправя покана за членство към новосъздадената мрежа от иновационни центрове по проект DIH², в която водещ партньор е финландската Teknologian tutkimuskeskus VTT. Консорциумът се състои от мрежа от 26 цифрови иновационни хъба и цели да достигне до над 170 цифрови иновационни центъра (DIHs) до 2020 година.

Целта на DIH² е да изгради устойчива общоевропейска мрежа, която да улесни обмена на знания и технологии между цифровите иновационни центрове по отношение на роботиката. Проектът ще подкрепи до 144 външни DIHs с почти 1,4 млн. евро безвъзмездно финансиране и възможност за присъединяване към мрежата.

Избраните нови DIHs ще работят в тясно сътрудничество с един от утвърдените DIH, който вече е член на мрежата. 

Кой може да кандидатства?

  • DIHs, които са в каталога на Европейската комисия. DIH трябва да е свързан с гъвкаво производство, което използва роботика, и да бъде част от списъка на допустимите страни.
  • Юридическо лице, представляващо DIH, доставчик на услуги.
  • Бенефициенти могат да бъдат изследователски и технологични организации, университети, технически институции, изследователски центрове.
  • Организацията трябва да е нестопанска.

Краен срок за подаване на документи: 31 август 2020 г., до 13:00 часа (CET).

Повече информация ще намерите на сайта на София Тех Парк тук, а самото кандидатстване става през портала на DIH тук.

***

Отворена е грантова програма за средни предприятия, която цели да им помогне да преодолеят икономическите последствия от пандемията от COVID-19. Средствата са безвъзмездни и са предоставени по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

200 млн. лв. ще бъдат насочени към всички сектори на българската икономика, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор.

Размерът на сумата, която компаниите ще получат, не може да бъде по-голяма от 3% от оборота на фирмата за 2019 г., като условие е той да е бил над 1 млн. лева и да е отчетен поне 20% спад на оборота в някой от месеците от февруари тази година до месец преди датата на кандидатстване. 

Възможните разходи са за закупуване на суровини; материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; режийни разходи и за персонал.

Крайният срок за кандидатстване е 16:30 ч на 24 август. Още за условията ще намерите в сайта на оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” тук. Самото кандидатстване става по електронен път чрез системата ИСУН 2020 на този адрес.

***

Компаниите с идеи в областта на чистите технологии могат да кандидатстват в срок до 29 октомври за финансиране по линия на Фонда за иновации към Европейската комисия. Ще бъдат отпуснати 1 млрд. евро за навлизането на пазара на нови технологии, а за обещаващи проекти, които все още не са готови за пазарна реализация, с цел подпомагане на разработването им е заделен бюджет от 8 млн. евро. Кандидатстването става чрез портала на ЕС тук

Фондът ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид.

 

 

X