В София се проведе 7-та годишна среща на Националния борд по туризъм

X