Devexperts открива развоен център в София
13.09.2018
СТИВ Прага отправя покана към български компании за участие в изложението Amper
20.09.2018

Трети семинар по проекта Digital Cities Challengе в София

 

На 10 септември в Microsoft Innovation Center в София Tech Park се проведе третият семинар по проекта Digital Cities Challenge на Европейската комисия, в който София спечели участие заедно с още 15 европейски града.

Предишните два семинара в столицата бяха насочени към създаване на общност от заинтересовани страни, и към изработване на анализ и оценка за дигиталната зрялост на града и определяне на визията и амбицията за цифровизация на София. Семинарът в Microsoft Innovation Center беше първият, посветен на определянето на стратегия за цифровата трансформация на града.

В работната среща се включиха заинтересовани страни от IT сектора в столицата, стартъп екосистемата, представители на компании за комунални услуги и на местната власт, за да потвърдим набелязаните в предишната фаза на проекта цели и да определим конкретните дейности за изпълнение и индикаторите за успех в процеса на дигитална трансформация на града в градската среда, комуналните услуги, бизнеса, институциите и предприемаческата среда.

Digital Cities Challenge е инициатива на Европейската комисия за менторство и подпомагане на европейските градове в разработването и прилагането на политики, насочени към интелигентен растеж и устойчиво развитие чрез внедряването на модерни технологии в местните предприятия и институции.

Целта на програмата е да предостави консултантски услуги на високо ниво на 15 европейски града и да ги подкрепи в изграждането на иновационни екосистеми чрез внедряването на съвременни технологии.

Благодарение на високия интерес и заявки за участие в програмата от 92 града от цяла Европа, инициативата разшири обхвата си, като увеличи броя на присъединените градове до 21 съюзни града и 6 града-ментори, които консултират и споделят добрите си практики с останалите градове. Всички участници в Digital Cities Challenge създават мрежа от 43 града, присъединени към целите на инициативата.

София беше сред първите 7 града, одобрени да участват в реализацията на проекта и получи възможност да разработи собствена стратегия за цифровизация. Участието на София в Digital Cities Challenge се ръководи от Столична агенция за инвестиции.

 

Мисията на Стратегията за цифрова трансформация в София е да определи серия от действия за укрепване на IT бизнес екосистемата в града с цел:

– да се предлагат и разработват IT решения за цифровата трансформация на града;

– да се идентифицират и достигнат области на приложение и пазари за местни дигитални продукти и услуги и да бъдат внедрени на местно ниво, в национален или глобален план, както и да се улесни търсенето и предлагането им на тези пазари;

– да бъде подкрепена местната иновационна среда, за да се подпомогне процеса на цифрова трансформация.

Екипът на Столична агенция за инвестиции ще представи резултатите от този етап на проекта в рамките на следващия Академичен семинар от програмата на Европейската комисия, който ще се състои на 17 и 18 октомври в Солун. На срещата ще се съберат представители на всички 43 града участници и ментори в Digital Cities Challenge.

В рамките на Академичния семинар, София и останалите градове ще трябва да разработят своите подробни пътни карти за изпълнение на стратегиите си; да дефинират приоритетите и спрямо тях да изработят план за последователността на изпълнение на конкретните проекти; да дефинират ролята на всички участници – ръководещи или участващи в процесите; да идентифицират необходимите ресурси и възможностите за финансиране по изпълнението на приоритетните проекти.

Бихме искали отново да благодарим на Microsoft Innovation Center, за това че бяха домакин на събитието, както и на всички местни заинтересовани страни, които се включиха в третия ни семинар: Столичен общински съвет, проект Визия за София, Център за градска мобилност, София Тех Парк, Софийска вода, Софийски университет, ICB, Bulpros, Scale Focus, Резонатор (Божана Иванова), Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете), ICT клъстер, Евротръст Технолъджис, фондация „Визия за научен и технологичен растеж“.  

Ако искате да научите повече за проекта, може да се свържете с Надя Султанова, Главен експерт в отдел “Инвестиционен анализ” на Агенцията на имейл nadia.soultanova@investsofia.com.

X