Търговията осигурява над 36 милиона работни места в ЕС

X