Германската компания “Бер Хелла” инвестира 16,1 млн. евро в завода си край София
25.06.2019
Не пропускайте: Biotech Atelier 2.0
26.06.2019

Столичната агенция за инвестиции споделя опита си по проекта Digital Cities Challenge във Виена

 

Екип на Столичната агенция за инвестиции участва в конференцията “Дигитализация”,  част от ежегодната серия от събития „Европейски конференции на градовете“ на община Виена. На 18 и 19 юни екипът ни се присъедини към европейски експерти, представители на гражданското общество и бизнеса за дискусия на тема как ще изглеждат европейските градски управи през 2030 година.

 

По покана на организаторите, главният изпълнителен директор Владимир Данаилов представи предизвикателствата, придобития опит и резултатите досега от участието на София в програмата на Европейската комисия Digital Cities Challenge. Владимир Данаилов участва и в панелната дискусия на тема “Електронно правителство и европейски общини”.

 

На фокус в двудневната програма на конференцията бяха въпроси за използването на изкуствен интелект в градските услуги, възможностите за електронно управление на услугите към гражданите и бизнеса, управлението на отворените данни и как дигитализацията да се прилага в полза на обществото и гражданите.

 

В първия ден на конференцията изкуственият интелект беше разгледан като бъдещ определящ фактор в работата на градските администрации. Дискусиите бяха насочени и към т.нар. “човекоцентричен подход” при въвеждането на технически иновации и управлението на социални и демократични процеси. Виена представи две общински инициативи – “Виенски манифест за дигитален хуманизъм” (Manifesto on Digital Humanism) и програмата „Виена предоставя пространство” (Wien gibt Raum) – дигитална платформа на общината за услуги “на едно гише”, която цели да улесни процедурите по разрешения за използване на публичните пространства в града както за гражданите, така и за бизнеса.

 

Участниците в конференцията се обединиха около визията, че обществото трябва да запази максимален контрол върху развитието на изкуствения интелект и че са нужни ориентирани към човека правни регулации за събирането и използването на данни. Европа би могла да има пионерска роля в това отношение спрямо страни като САЩ или Китай чрез своя Общ регламент относно защитата на данните (GDPR).

 

Конференцията “Дигитализация” е част от ежегодната серия от събития „Европейски конференции на градовете“ (ECC), които Eurocomm-PR организира от името на град Виена. По време на събитията Виена посреща експерти от градските институции на Централна и Югоизточна Европа. За екипа ни беше високо признание да бъдем поканени за участие в дискусията по актуални въпроси на общинската администрация и услугите от общ интерес.

X