Столичната агенция за инвестиции споделя опита си по проекта Digital Cities Challenge във Виена

X