Започнаха номинациите за най-добри стартиращи компании и личности в България за 2020
02.07.2020
SuperHosting.bg става част от водещата европейска хостинг група team.blue
11.07.2020

София започва участието си в програмата Intelligent Cities Challenge на Европейската комисия

 

Радваме се да съобщим, че София е приета за участие в програмата “Предизвикателството интелигентни градове” (Intelligent Cities Challenge – ICC) на Европейската комисия.

ICC е най-новата инициатива на Европейската комисия за изграждане на зелена Европа чрез насърчаване на интелигентен и устойчив растеж в европейските градове. ICC има за цел да помогне на 100 по-малки и средни градове в ЕС да подкрепят зеления, неутрален по отношение на климата устойчив растеж, да се справят с най-големите градски предизвикателства и да подобрят качеството на живот.

Иновативна София, Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община, от името на град София, ще управлява участието на града в инициативата на Европейската комисия. Официалният старт на ICC е планиран за седмицата 28 септември – 2 октомври с поредица от виртуални събития през тези дни.

Всички участващи градове ще бъдат обявени през първите две седмици на юли. Разгледайте уебсайта на инициативата и следете за актуализации с профилите на включените градове.

ICC надгражда постигнатото в успешно приключилата програма “Предизвикателството дигитални градове” (Digital Cities Challenge – DCC), по време на която 41 града създадоха визия, стратегия и пътна карта за своята дигитална трансформация. 

В рамките на DCC на ЕК беше разработена и Стратегията за дигитална трансформация на София. В процеса взеха участие експерти от ЕС, нашият екип, екипът на Иновативна София и над 100 местни заинтересовани страни, включително софийски компании с общ оборот от над 3,23 милиарда лева и над 17 000 служители. На 11 юни 2020 г. Столичният общински съвет единодушно одобри Стратегията. Най-важното от процеса на изготвяне на Стратегията за дигитална трансформация на София ще намерите в страницата ни Дигитална София

ICC ще се съсредоточи върху прилагането на стратегии, обща платформа за отворени данни, създаване на пазар за интелигентни градски решения, реализирането на съвместни инвестиции, установяването на нови механизми за международна подкрепа. Инициативата цели да помогне на Европа да стане лидер в създаването на по-устойчиви и социални градове. 

Чрез ICC градовете ще получат персонализирана подкрепа – лично, онлайн и като общност – за прилагане на своите стратегии за трансформация. Освен експертни съвети, съобразени с града, ICC ще организира дейности в мрежа и събития в общността, обучения, ще предостави онлайн инструменти и менторство от иновативни градове-ментори в програмата.

Програмата е с продължителност 2 години и половина и ще включва цикъл от дейности като оценка на приоритетни области и нужди, изготвяне на визия и определяне на пътната карта, прилагане на решения и измерване на резултатите, с цел градовете да започнат да използват интелигентни и напреднали технологии. ICC е насочена към широк набор от теми от градското управление, включително мобилност, възобновяеми енергийни източници, чиста промишленост, зелено производство, електронно управление, отворени данни, умения и заетост, здравеопазване и безопасност, преквалификация, управление на кризи и др. От градовете ще се изисква да мобилизират управленския ресурс на най-високо ниво в градската администрация, да присъстват на конференции и работни срещи, да работят на местно ниво за формиране на стабилна интелигентна градска екосистема и да вложат човешки ресурси от административната среда и от местната екосистема за изпълнението на дейностите от всички етапи на инициативата.

X