Digital-Economy
ЕС увеличава двойно средствата за инвестиции в цифровата сфера за програмен период 2021-2027
07.06.2018
“Защо София?” с Delishu
07.06.2018

София участва във втория академичен семинар по проекта на ЕС Digital Cities Challenge

Ambition-Academy-Seminar_1

 

Ambition-Academy-Seminar_1

Image Source: www.digitallytransformyourregion.eu

На 16 и 17 май в Брюксел се състоя вторият академичен семинар от проекта Digital Cities Challenge на Европейската Комисия. София взе участие като спечелил място в проекта град – един от първите седем европейски града, избрани за предизвикателството “дигитална трансформация”. Като част от програмата, през следващата една година София ще получава менторство от външен експерт, локален експерт и екип тематични експерти, както и достъп до различни онлайн инструменти и индивидуални за града консултации от представители на дигитално зрелите градове-ментори в програмата.

След първата вълна на приети в проекта, през февруари тази година към Digital Cities Challenge бяха присъединени още осем други населени места от различни държави в Европа. Поради големия интерес към програмата и запитвания от други градове, до проекта на ЕС бяха допуснати на по-късен етап още 20 града-последователи, които ще имат достъп до методологията и семинарите, но няма да получават специализирана подкрепа.

Вторият академичен семинар постави край на фазата Vision and Ambition на проекта, в рамките на която бяха проведени интервюта със заинтересовани страни за оценка на града . В тази фаза участваха над 30 представители от базирани в София компании в сферите на ИТ, комуналните услуги, телекомуникациите, академичните среди, както и специалисти от Столична община. Въз основа на основните изводи от онлайн интервютата и след серия от дискусии и семинари, бе постигнато съгласие за формулирането на Vision and Ambition за София и бе изготвен доклад с оценка на дигиталната зрялост на града. Заключенията за моментното състояние и визията и амбициите на София по пътя към постигане на дигитална трансформация бяха представени в Брюксел в рамките на втория семинар по програмата.

Екипът на Столична агенция за инвестиции специално благодари на г-н Александър Цонев, главен технически директор в Bulpros за активната му роля в дискусиите като представител на ИТ сектора в столицата. Благодарност изказваме и на всички представители на бизнеса, на академичните среди и на Столична община, които участваха във формулирането на визията и амбицията на София чрез попълването на онлайн инструмента за оценка на състоянието на града, както и за участието им в последвалите дискусии и работни срещи. Бихме искали да благодарим и на градовете Амстердам и Ница за тяхната конструктивна обратна връзка, както и на нашите колеги от град Яш, Румъния.

Ако искате да научите повече за първата фаза на Digital Cities Challenge и за анализа на дигиталната зрялост на София чрез инструмента за оценка, може да прегледате презентацията „Vision and Ambition of Sofia“, публикувана в сайта ни тук.

Следващите стъпки по проекта включват работна среща в София на 10.07.2018 и втора през септември с цел изготвянето на пътна карта и създаването на стратегия за цифрова трансформация на града, както и определянето на конкретни проекти, които да се осъществят в рамките на програмата.

 

 

X