Кметът Фандъкова проведе среща с представители на големи работодателски организации
06.12.2018
Бизнес средата в София премина през още една година на растеж
06.12.2018

София подписа Декларация за сътрудничество за цифрова трансформация и интелигентен растеж

На 4 декември проектът Digital Cities Challenge на Европейската комисия събра кметовете и представители на участващите в програмата градове на среща на високо равнище за споделяне на знания и сътрудничество за цифровата трансформация на Европа. София бе представена от г-н Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

София бе сред първите 7 града, одобрени да участват в реализацията на проекта и получи подкрепа в разработването на собствена стратегия за цифровизация в мрежа от още 40 европейски града, които понастоящем участват в инициативата. Проектът Digital Cities Challenge има за цел да постигне устойчив икономически растеж в градовете чрез интегрирането на съвременнитe технологии.

Участието на София в програмата се ръководи от екип на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

На Срещата на кметовете Марку Маркула, заместник-председател на Европейския комитет на регионите, откри сесията, като я нарече „революционна стъпка напред за градовете“.

Славомир Токарски, директор Иновации и производство в Европейската комисия, подчерта значението на единните политики в областта на цифровизацията, производството и градското управление. Той също така призова участниците да се учат един от друг, за да получат от участието си в програмата качествени решения на предизвикателствата, пред които са изправени градовете. Преглед на приключилите и предстоящите етапи от проекта беше направен от Дана Елефтериаду, ръководител на екипа за напреднали технологии в Европейската комисия.

Франк Вайервинд, кмет на град Алмере и член на Комисията за дигитална свързаност в Икономическия съвет на Амстердам, сподели успешни практики в политиките на холандската столица, в качеството й на град-ментор в инициативата Digital Cities Challege.


Всички кметове и участници представиха изготвените визии за дигитална трансформация на градовете си в рамките на четирите панелни сесии. Гранада представи идеите си за изграждането на силен имидж на града, Алкой – своя “умен план” за управление. Падова разказа за самоуправляващите се автомобили и как новите технологии и данните могат да допринесат за растежа на градовете. В панела за управление на човешкия капитал и заетостта своите примери дадоха Тесалоники, Лакила и румънският Яси. София представи своя добър опит в привличането на инвестиции заедно с градовете Арад, Кавала и Алгесирас.

В края на срещата кметовете и представителите на участващите градове подписаха Декларация за сътрудничество в областта на цифровата трансформация и интелигентния растеж.

Градовете се съгласиха:

• Да разработват и тестват иновативни градски политики в сътрудничество с другите градове, за да може всички заедно да напредват в цифровата трансформация;
• Да работят за сътрудничество между центровете за технологии и иновации, клъстерите, центровете за цифрови иновации, изследователските лаборатории, инкубаторите, акселераторите и фондовете за рисков капитал и да подкрепят работата им по предоставяне на качествена помощ за бизнеса и гражданите, както и да насърчават модели на развитие, основани на търсенето;
• Да съдействат в прилагането на нови бизнес модели и партньорства, за да се развиват местните постижения, ноу-хау и таланти, да подкрепят предприемачеството и да се работи за повишаване на квалификацията на работната сила;
• Да работят за стабилни инвестиции в дигиталната трансформация на местните икономики чрез прилагането на разнообразни финансови инструменти;
• Да се ​​ангажират със създаването на постоянна мрежа на европейските градове, която да популяризира дневния ред на цифровата трансформация, споделеното знание и интелигентния растеж.

Като част от Споразумението участниците се ангажираха да правят редовна оценка на постиженията и напредъка по приетите общи действия и да прилагат адекватни действия в подкрепа на дигиталната трансформация и свързаните с нея възможности и предизвикателства.

 

Още снимки от срещата на върха на градовете в програмата Digital Cities Challenge ще намерите на следния линк:
https://www.digitallytransformyourregion.eu/mayors-summit-brussels-4-december-2018

X