София подписа Декларация за сътрудничество за цифрова трансформация и интелигентен растеж

X