СОАПИ участва в XXVII-то издание на Конференцията на Италианските търговски камари в чужбина

X