СОАПИ участва в Soft Unit Conference в подкрепа на кампанията “Останете тук, където вашата история има значение!”

X