СОАПИ участва в Европейската клъстерна конференция заради опита си по проекта Digital Cities Challenge

X