Calendar-Sofia-Events
Предстоящи събития в София
08.06.2019
СОАПИ е стратегически партньор на новооткритата Научно-индустриална лаборатория RILab i2030
08.06.2019

СОАПИ участва в Европейската клъстерна конференция заради опита си по проекта Digital Cities Challenge

 

Главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов участва по покана на организаторите в Европейската клъстерна конференция, която се състоя на 14 май в Букурещ. Поканата към Агенцията бе отправена по препоръка на Европейската комисия заради доброто представяне на екипа ни в  проекта за дигитална трансформация на София – Digital Cities Challenge.

Европейската клъстерна конференция се организира от Европейската комисия и дискутира актуалните и бъдещи приоритети в политиките и развитието на клъстерите, за да продължат да подкрепят устойчивата индустриална модернизация и междурегионалното сътрудничество. Основни теми на конференцията тази година бяха: дигитализацията, липсата на дигитални умения в определени социални групи, кръговата икономика, споделената стойност и социалното въздействие. В събитието всяка година се включат представители на местни и европейски институции, клъстерни организации, организации в подкрепа на малките и средни предприятия и др.

Владимир Данаилов участва в панелната дискусия “Насърчаване на стратегическото междурегионално сътрудничество” и говори за опита, получен в програмата за сътрудничество между градовете по пътя им към изработване и изпълнение на индивидуалните им програми за цифровизация.

В края на 2017 г. Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции спечели място за столицата в менторската инициативата на ЕС заедно с още 42 града. Чрез управлението на проекта Digital Cities Challenge през последните месеци екипът ни успя да изгради международни контакти и да създаде имидж за София на град, готов за дигитална трансформация на бизнеса и обществото.

Изготвената под менторството на Европейската комисия Стратегия за дигитална трансформация на София е в процес на финализиране , като официалният документ ще бъде завършен до 5 юни 2019 г., когато в Брюксел ще се проведе заключителната за DCC конференция на високо равнище „Предизвикателството на дигиталните градове: стратегия за европейските градовете през 21 век“. Събитието ще отбележи работата на всички градове в инициативата и главният изпълнителният директор Владимир Данаилов ще се включи в дискусията „Успешни истории за създаване на пазар чрез инициативата Digital Cities Challenge” в сесията “Градове като създатели на пазар”.

 

X