СОАПИ участва в Европейската клъстерна конференция заради опита си по проекта Digital Cities Challenge
08.06.2019
Нов справочник на СОАПИ: Стартъп и иновационната екосистема в София
08.06.2019

СОАПИ е стратегически партньор на новооткритата Научно-индустриална лаборатория RILab i2030

 

 

В София бе открита Научно-индустриална лаборатория „Индустрия 2030“ RILab i2030. Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции е стратегически партньор на RILab i2030. Лабораториятаще предоставя подкрепа за научноизследователска и развойна дейност за малки и средни предприятия и високотехнологична индустрия с услуги за научни изследвания и обучение.

 

RILab i2030  се намира в Института по Информационни и комуникационни технологии и ще интегрира съществуващите ресурси на академични, високотехнологични и иновативни партньори: Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките, Институт по механика – БАН, Фесто ЕООД България, DAVID Holding Co./SpaceCAD Ltd., AMG-Technology, Nano Tech Lab Ltd., както и Софийската лаборатория за иновации SofiaLab на Столична община.

X