СОАПИ е стратегически партньор на новооткритата Научно-индустриална лаборатория RILab i2030

X