“Зони с потенциал за развитие в контекста на компактния град” по време на Urban Development Forum 2020

X