Calendar-Sofia-Events
Предстоящи събития в София
08.04.2019
ЕИБ предоставя два нови заема на България, насочени към МСП и цифровизация на бизнеса
08.04.2019

СОАПИ представи работата по Стратегията за цифрова трансформация за град София на кръгла маса под патронажа на президента Румен Радев

 

Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции, представи работата на Агенцията по Стратегията за цифрова трансформация за град София по време на кръглата маса на тема „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Форумът се проведе под патронажа на президента Румен Радев и с участието на министри, председатели на парламентарни комисии, браншови организации и собственици и управители на компании от различни сектори на икономиката. Целта на срещата беше набелязване на мерки за премахване на факторите, задържащи икономическия растеж в България.

Стратегията за цифрова трансформация за град София е разработена  с помощта на консултантска подкрепа от експерти от Европейската комисия в рамките на програмата Digital Cities Challenge на ЕК, в която българската столица спечели участие заедно с още 40 европейски градове. По време на кръглата маса Владимир Данаилов представи работата на Агенцията по проекта като пример за регионален инструмент за икономическо развитие на страната.

Насоките в Стратегията поставят акцент върху ролята на местни, разработени в България ИТ решения и разработки като основа за дигитализацията на града. Документът се фокусира върху интелигентния растеж, поддържан от цифровите системи – както в екосистемите на ИКТ компаниите от София (от страната на предлагането), така и в други отрасли на промишлеността и услугите, които прилагат цифрови услуги за нуждите на бизнеса си (от страна на търсенето).

Стратегията за София се изготвя с участието на над 100 представители на местната екосистема. Нейна чернова беше представена пред експертите на ЕК и останалите градове в програмата Digital Cities Challenge по време на академична среща през февруари тази година. Стратегията се основава на Доклада за оценка на дигиталното състояние на града и проведени през 2018 г. онлайн анкета, десетки персонални интервюта и три работни срещи с ключови местни заинтересовани страни – институции, академични среди, IT сектора, компании за комунални услуги и стартъп общността.

Предстои финализирането на стратегията.

Видео от събитието.

Снимки от събитието.

X