СОАПИ част от студентската научна конференция „Съвременни концепции за развитието на интелигентни градове“

X