Открийте София в зоната SOFIA’s PLACE на Webit.Festival Europe 2018
18.06.2018
„Защо София?“ с Тимо Райло, съосновател на Appzio
22.06.2018

СОАПИ с препоръки как да предложим на иноваторите мащаб за международно развитие по време на InnoWeek Sofia 2018

 

На 14 и 15 юни в „София Тех Парк“ се състоя събитието „Иновативна седмица на предприемачеството, София 2018“. Конференцията на високо равнище, посветена на финансовите инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите, беше организирана от Европейската комисия, Българското председателство на Съвета на ЕС и  Българското министерство на образованието и науката в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и многобройни представители на предприемаческата екосистема в България  с подкрепата на Tech Tour Global.

В конференцията взеха участие повече от 300 ключови участници с опит в различни сфери – в това число политика, наука, финанси и предприемачеството,  за да обсъдят нуждите на стартъпите и МСП, както и предизвикателставата и възможностите, свързани с развитието на финансовите инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите в България и Европа.

Целта на събитието беше да се повиши осведомеността сред държавите членки на ЕС, европейските бизнеси и граждани относно многобройните възможности за финансиране за стартъпи и малки и средни предприятия (МСП), като програмите Innovfin и COSME,  Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейският съвет по иновациите и други финансови инструменти на регионално, национално и местно ниво.

Изпълнителният директор на СОАПИ г-н Владимир Данаилов беше поканен като експерт в панела „SCALE: Как да предложим на иноваторите континентален мащаб за международно развитие“. Той сподели своите наблюдения относно развитието на бизнес и предприемаческата среда в България през последните години, както и някои препоръки относно нуждата от развитие на финансовите инструменти в подкрепа на иновациите. „През последните 11 години, откакто България се присъедини към ЕС, стартъпите и МСП в страната постигнаха голям прогрес – те постоянно развиват своите умения и продукти, все по-ефективно използват многобройните възможности, предлагани от различните финансови програми и инструменти на европейско, национално и регионално ниво, и излизат на международните пазари, доказвайки своята надеждност и качество. Преди България беше известна предимно като аутсорсинг дестинация, но сега фокусът  се измества върху развитието и предлагането на нови продукти и услуги. Ние трябва да стимулираме иновациите и да подкрепяме усилията на стартъпите и малките и средни предприятия да се състезават на международно ниво, помагайки им да се възползват максимално от различните финансови грантове и инструменти, но без да стават зависими от тях“.

Според г-н Данаилов, има нужда да се развият нови финансови инструменти, както и нови модели, които да подкрепят традиционните индустрии и секторите извън сферата на ИКТ. Той подчерта, че е важно още от началните стадии на развитие на МСП и стартъпите, те да се готвят за международните пазари, а не да се фокусират изцяло върху развитието си на национално ниво, като международните партньорства са от ключово значение. Затова инициативи като споразумението City-to-City  между София и Лондон трябва да бъдат насърчавани. Иновациите и създаването на нови продукти и услуги могат да бъдат подкрепени и чрез насърчаване на по-тясното сътрудничество между бизнеса, науката и академичните центрове, чрез привличането в България и София на повече инвеститори и бизнес ангели, както и чрез създаването на специални центрове, които да предоставят достъпна и детайлна информация относно различните грантове и финансови инструменти, правейки ги по този начин по-достъпни за фирмите в България.

По време на Иновативната седмица на предприемачеството бяха обсъждани и други теми, сред които:

  • – потенциалът на финансовите инструменти от следващо поколени;
  • – предприемачество и иновации от световна класа: възможности и предизвикателства;
  • – нови начини за финансиране на иноватори.

Още снимки от събитието и презентации на лекторите може да видите в сайта на събитието. Посетете и видео секцията със запис от живото излъчване на конференцията.

X