СОАПИ с препоръки как да предложим на иноваторите мащаб за международно развитие по време на InnoWeek Sofia 2018

X