Няколко сделки за придобивания на български компании

X