Покани от Enterprise Europe Network към БТПП за предстоящи двустранни бизнес срещи
28.08.2018
СОАПИ публикува втория си доклад “Туризъм и въздушен транспорт в София 2018”
08.09.2018

Ръст от 21,2% за година в активите, управлявани от инвестиционни фондове с дейност в България

 

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, се увеличават с 21,2% (657,2 млн. лева) и в края на юни достигат 3,762 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение преди година техният размер е бил 3,105 млрд. лева. Тримесечният ръст на вложенията е 2,8% (102,5 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на второто тримесечие е 3,6%, при 3,1% от БВП преди година и 3,5% в края на първо тримесечие на тази година. В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, уточняват от БНБ.

В сравнение с първите три месеца инвестициите в България се повишават със 17,9 млн. лева (2,5%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват с 11,5 млн. лева (5%).

За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 78 броя и към 30 юни са 1055 броя, като на тримесечна база отбелязват намаление с 14 фонда. Но докато при чуждестранните ръстът е с 62 до 924 броя, местните фондове са достигнали 131 броя – едва с 16 повече за година, показват предварителните данни на БНБ. През последните три месеца са се оттеглили 15 чуждестранни и един български инвестиционен фонд.

Пълната статистика на БНБ ще намерите в документа тук

X