МИНЕРАЛНИ БАНИ

Развитие на баните в „Овча Купел“ и „Горна баня“

Баните и терените в „Овча купел“ и „Горна баня“ до момента са били собственост на държавата и стопанисвани от Министерството на здравеопазването. Скоро ще приключи процедура за прехвърлянето на имотите към Столичната община.

„Аквапарк Чепинци“ е проект, който също допълва богатството на минерални води в София. Повече за него, можете да научите повече тук.

Проект „Горна баня“:

Сградата на банята в кв. „Горна баня“, построена през 1915 г.,  е с площ от 685 кв.м. с допълнителното застрояване.

Според Общия градоустройствен план на Столичната община районът там ще се развива като вилна и курортна зона.

Това предвижда възстановяване на банята като СПА и балнеолечебен център с прилежащите му за целта обекти.

 

Проект „Овча купел“:

Банята в кв. „Овча купел“  е построена през 1933 г.

Минералните води са с доказан лечебен ефект.

Банята се състои от три етажна постройка с 1 321 кв. м. застроена площ.

Тя е в близост и самата тя е във функциониращ парк.

Столичната община има разработени проекти за превръщането на района в балнеолечебен център.

mineral-baths-sofia

Обърнете се към нашия екип, за да научите повече за инвестиционните възможности на двата проекта.

X