Мария Христова: София е сред най-бързо възстановилите се по време на икономическата криза и продължава да създава много нова заетост

X