Възможност за безплатен пропуск за Mobile World Congress в Барселона
06.12.2019
Предстоящи събития в София
06.12.2019

Изтеглете новия ни годишен доклад “Пазарът на труда в София 2019”

 

Достъпен за изтегляне от сайта ни е новият доклад „Пазарът на труда в София 2019“.

Най-важното в цифри:

През 2018 г. заетостта в столицата е достигнала 75% за населението на възраст между 15 и 64 години – стойност, която се приближава до икономически най-силните области в ЕС. 

Ръст на заетите през последните пет години има във всички образователни групи, в това число при ниско образованите, което говори за постепенно изчерпване на свободния трудов ресурс. 

Повече от половината заети през 2018 г. в София са на възраст между 30 и 49 години, но през последните години има значителен ръст на заетостта сред 55+ групата. 

Между 2013-2018 г. в столицата са били създадени между 50 и 70 хиляди нови работни места. Заетостта расте във всички икономически дейности, освен в търговията и здравеопазването, като най-чувствителният ръст се наблюдава в ИКТ сектора, аутсорсинга и недвижимите имоти.

Структурата на заетите по икономически дейности се различава чувствително от тази на страната като цяло. Това е най-видимо в ролята на преработващата промишленост – докато на национално ниво тя е водещият отрасъл с 600 хиляди заети през 2018 г., то в София тя отстъпва както на търговията, така отскоро вече и на ИКТ сектора. 

Образователната структура на заетите също отличава София от останалата част от страната. Докато общо на пазара на труда доминират отчетливо заетите със средно образование – общо 1 802 000 души през 2018 г., при 997 000 с висше – то в столицата балансът е в полза на заетите с висше образование. 

Висшето образование в София продължава да е доминирано от икономически и социални науки, но през последните години се наблюдава повишаване на интереса към математическите и техническите специалности. Общият поглед върху разпределението на завършилите студенти по области на образованието в София демонстрира, че е налице разминаване между профила на завършващите студенти и структурата на столичната икономика, особено от гледна точка на най-бързо растящите отрасли. 

Следвайки досегашната динамика, през следващите пет години столичната икономика ще добавя нова заетост най-вече в ИКТ и аутсорсинга, а ще губи в здравеопазването и търговията.

Последните пет години са период на висок ръст на заплатите, като на водещо място излиза ИКТ секторът, който към края на 2018 г. вече предлага брутна месечна заплата от над 3000 лева.

Прогнозата за заплатите сочи, че всички отрасли без хотелиерството и ресторантьорството ще надхвърлят 1000 лева брутно месечно заплащане, а средната за София ще достигне 2000 в края на 2023 г. при почти 2,2 хиляди средно за мъжете и 1,8 хиляди средно за жените. Заплатите в повечето отрасли ще нараснат с между 20 и 30%., с изключения на културата и спорта, където очакванията са за едва 15%.

Изтеглете пълната версия на „Пазарът на труда в София 2019“.

 

X